Engelgard: Gen. „Nil” to nie „wyklęty”

Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) to niemal postać sztandarowa dla środowisk kreujących obecną wizję polskiej historii najnowszej. Jednak – jak się okazuje – nie jest tak do końca. Owszem, „Nil” jest przywoływany bardzo często, ale przy okazji skrzętnie przemilcza się jego poglądy i stanowisko w kluczowych dla Polski sprawach, poglądy na sytuację naszego kraju po 1945 roku. Dlaczego? Bo nie pasuje to do czarno-białej opowieści o historii, bo postawa gen. „Nila” była całkowicie sprzeczna z tym, co się dzisiaj lansuje jako wzór patriotyzmu – […]