Wielomski: Spór o habilitację

  Odkąd 22 lata temu rozpocząłem pracę zawodową jako naukowiec i wykładowca akademicki, odtąd w nauce trwa dyskusja o celowości istnienia stopnia doktora habilitowanego. Linia podziału zwykle jest i była taka sama. Po jednej stronie stali ci, co habilitację już uzyskali i bronili tej instytucji jak niepodległości, a po drugiej ci, którzy z powodu wieku lub niewielkiego dorobku jej nie mieli i chcieli ją znieść, nie będąc pewnymi jej uzyskania. Dyskusja ta wróciła ostatnio z nowym impetem, ponieważ na zlecenie Ministerstwa Nauki trzy zespoły przygotowały […]