Łagowski: Polonobanderyzm (2015)

Wybitni cudzoziemcy, którzy mieli do czynienia z Polską, pozostawili opinie, że Polacy w polityce nie mają poczucia rzeczywistości. Tego zdania był premier sojuszniczej Anglii Churchill, także nasz wróg Bismarck oraz propolski Talleyrand, minister Napoleona, i była to opinia w kręgach dyplomatycznych Wschodu i Zachodu powszechna. Książę Potiomkin, który chciał być królem Polski, co gdyby się stało, nie byłoby rozbiorów, skarżył się, że z Polakami w żaden sposób nie można dojść do ładu. Talleyrand, jak wiadomo, za popieranie lub hamowanie jakiejś sprawy brał sowite łapówki. Wziął też od Polaków, ale doszedł do wniosku, że z nimi niczego nie da się zdziałać, i olbrzymią łapówkę zwrócił, czyn niebywały w jego karierze. […]

Łuksza: KontrRewolucja Narodowa część 2. Filozofia a kontrrewolucja

Filozofia a kontrrewolucja Filozofia jest najważniejszą dziedziną ludzkiego poznania. Dziś niestety ta dziedzina została w lwiej części zawłaszczona przez ludzi, którzy zamiast prawdziwej filozofii uprawiają pseudo-filozofię. Ich praca polega na powielaniu i transmisji bełkotu ukrywającego określone dogmaty ideologiczne: apoteozę postępu, skrajnej wolności, egalitaryzmu, wrogości do tradycji, czy przywiązania do narodu. Należy tę sytuację zmienić. Światem nie rządzą pieniądze, czy politycy, światem rządzą określone idee. Przeciwnika najłatwiej pokonać, zaszczepiając na jego gruncie zatrute ziarno destrukcyjnych idei. Tak zniszczono Francję Burbonów, czy carską Rosję, tak niszczy się […]