Wielomski: Czy grozi nam III wojna światowa?

Przed kilkunastoma dniami na XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping ogłosił, że jego państwo nigdy nie zrzeknie się praw do Tajwanu, domaga się jego zjednoczenia z Chinami „właściwymi” i nie wykluczając przy tym użycia w tym celu siły. Równocześnie Xi Jinping zapowiedział, że Kraj Środka rozpoczyna szeroki program zbrojeń, mających uczynić z jego armii jedną z najbardziej liczących się na świecie. Jakkolwiek nie powiedziano tego wprost, to trudno nie uznać, że Chiny przygotowują się do rozstrzygnięcia kwestii Tajwanu na drodze zbrojnej i zupełnie otwarcie […]