Muzyka – możliwości i zagrożenia w edukacji młodzieży. IX Konferencja Edukacji Klasycznej i Katolickiej, Józefów, 9 grudnia 2017 r.

    Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję Edukacji Klasycznej i Katolickiej, organizowaną już po raz dziewiąty przez Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Podczas tegorocznej edycji pragniemy podjąć temat muzyki jako obszaru możliwości i zagrożeń w edukacji młodzieży. Zaproszeni Prelegenci będą mówić między innymi na temat: filozoficznych i teologicznych podstaw muzyki, wpływu zasad filozoficznych na muzykę, różnych nurtów muzyki współczesnej, wpływu poszczególnych nurtów muzyki na zachowania młodzieży, estetyki muzycznej, świadomej percepcji muzyki, zależności pomiędzy dokonywanymi wyborami estetycznymi a zachowaniami uczniów.   Prelegenci: Leonard Amselgruber […]