Wielomski: Anty-Rzym. Projekt eklezjalno-polityczny Jana Kalwina

Projekt reformacji terytorialnej Marcina Lutra Marcin Luter i Jan Kalwin prowadzą oddzielną działalność reformacyjną, ale łączy ich wrogość do katolicyzmu, a także chęć stworzenia świata wyemancypowanego religijnie i politycznie od wpływów Rzymu. Dlatego też w podręcznikach i opracowaniach naukowych, często spotykamy zbitkę Luter-Kalwin, pod wspólną denominacją Reformacji. Nie mamy tutaj ambicji zanalizować wszystkie podobieństw i różnic między ich naukami. Chcielibyśmy w tym miejscu wypunktować tylko zasadniczą różnicę między obydwoma ojcami rewolucji protestanckiej: problem przestrzenny. Generalnie Luter nie był rewolucjonistą o tendencji internacjonalistycznej. Jego nauka była […]

Wielomski: Teologia Reformacji

    Krytyka „nadużyć” czy nowa teologia?   Od 1517 roku wielkie połacie cywilizowanego świata ogarnął pożar religijnej rewolucji, jakiej chrześcijaństwo nie znało od czasu sporu ariańskiego w kwestii trynitarnej. Nauki Marcina Lutra trafiły na podatny grunt i rozprzestrzeniały się z szybkością zarazy po całej Europie, szczególnie zaś germańskiej. Początkowo był to tylko protest przeciwko nadużyciom, po części nawet uzasadniony, szczególnie przeciw praktyce sprzedaży odpustów. Jednakże w Reformacji chodziło od samego początku o coś więcej niźli tylko o zwalczanie nadużyć w Kościele katolickim, o których […]