Łuksza: KontrRewolucja Narodowa część 2. Filozofia a kontrrewolucja

Filozofia a kontrrewolucja Filozofia jest najważniejszą dziedziną ludzkiego poznania. Dziś niestety ta dziedzina została w lwiej części zawłaszczona przez ludzi, którzy zamiast prawdziwej filozofii uprawiają pseudo-filozofię. Ich praca polega na powielaniu i transmisji bełkotu ukrywającego określone dogmaty ideologiczne: apoteozę postępu, skrajnej wolności, egalitaryzmu, wrogości do tradycji, czy przywiązania do narodu. Należy tę sytuację zmienić. Światem nie rządzą pieniądze, czy politycy, światem rządzą określone idee. Przeciwnika najłatwiej pokonać, zaszczepiając na jego gruncie zatrute ziarno destrukcyjnych idei. Tak zniszczono Francję Burbonów, czy carską Rosję, tak niszczy się […]