Wegierski: Czy w dzisiejszym świecie mogą istnieć literatury “intermedialne” – np. polsko-kanadyjska pisana głównie w języku angielskim?

Czy w dzisiejszym świecie masowej imigracji i globalizacji, mogą powstawać literatury “intermedialne” – np. literatura polsko-kanadyjska pisana głównie w jezyku angielskim, choć z duchem polskim? W efekcie imigracji do Kanady i procesów asymilacyjnych, większosc osób w drugich i dalszych pokoleniach nie znają języka polskiego perfekcyjnie, ale niektóre z nich podejmują w języku angielskim próby pisarskie, ktore jednak są niekiedy przeszyte tematami polskimi, bądź polsko-kanadyjskimi. (Prawdopodobnie okres literatury emigracyjnej pisanej prawie wyłącznie po polsku dobiega końca.) Zwłaszcza godnych uwagi są Apolonja M. Kojder (pamiętnik Marynia, Don’t […]