Graban: Konserwatywne i konfucjańskie korzenie lokalności

I co dla nas z nich wynika? Przyjrzyjmy się idei lokalności i samorządu terytorialnego odwołując się do ich podstaw światopoglądowych – głównie na przykładzie europejskiej myśli konserwatywnej, choć z uwzględnieniem wątku azjatyckiego. Poniżej interesować mnie będzie zwłaszcza spór pozytywistów i naturalistów co do genezy i natury tej formy rządów na tle wyzwań geopolitycznych współczesnego świata. Bo bliższym oglądzie odkryjemy wiele nieporozumień  generowanych na styku porządku organicznego i mechanicznego, sumienia i litery prawa czy w końcu ewolucyjnie pojmowanej historii i utopii konstruktywistycznych, pragnących tworzyć człowieka od […]