Rękas: Centrum Głupoty w Lublinie

Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na wielkich i zupełnie niepotrzebnych inwestycjach. Ta stara prawda jest mottem całego okresu przynależności Polski do Unii Europejskiej i jeszcze kilku lat przedakcesyjnych. W jej imię w całym kraju powstały deficytowe, samorządowe aquaparki, straszą betonowe gmachy parków naukowo-technologicznych, w których ni widu nauki, ni słychu technologii, stoją – a raczej leżą i pękają lotniska, z których nikt nie chce latać i hale targowe, na których nie ma już czego wystawiać, wycięto za to tysiące drzew, by na ich miejsce zabrukować […]

Lewicki: Czy w Lublinie świętowano rocznicę zdarzenia prowadzącego do ustanowienia granicy niemiecko-ukraińskiej?

  Wczoraj w Lublinie odbyły się uroczystości w okazji ukraińskiego święta, którym, według ukraińskich władz, była setna rocznica niepodległości Ukrainy. 100 lat temu, w dniu 22 stycznia 1918 roku, tzw. Ukraińska Centralna Rada zadeklarowała suwerenność Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL).  W tym czasie w Brześciu Litewskim toczyły się już od dawna negocjacje niemiecko-bolszewickie na temat zakończenia wojny. Powstanie URL trzeba oceniać jako efekt niemieckiej gry. Niemcy oraz Austro-Węgry i ich sojusznicy (Turcja i Bułgaria)   uznali to nowe ukraińskie państwo i zawarli z nim 9 lutego traktat. […]