Rękas: Marika: drugie dno sprawy dziewczyny w berecie?

Interweniując w sprawie Mariki, minister Zbigniew Ziobro gra na powszechnej nieznajomości procedur karnych. Bo przecież zanim tę dziewczynkę w berecie jakiś zły, gejowski i totalniacki sąd skazał za “usiłowanie rozboju o charakterze chuligańskim” – wcześniej to dobra, patriotyczna, wyklęcka i suwerennistyczna prokuratura musiała jej taki zarzut postawić i podtrzymać go w akcie oskarżenia. Prokuratur Generalny obwinia więc innych za działania własnych podwładnych, którym przecież tak lubi wydawać instrukcje żądania najwyższych dopuszczalnych wymiarów kar, bez oglądania się na ich niewspółmierność. Państwo policyjno-prokuratorskiego-sądowego bezprawia mieli w efekcie […]