Kochnowski: Marynarka wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

Po 1945 roku Flota Stanów Zjednoczonych objęła niepodzielne panowaniem nad morzami i oceanami świata, przejmując berło królewskie od Royal Navy. Nawet w szczytowym okresie swego rozwoju (przełom lat 70./80. minionego stulecia) Flota Radziecka dowodzona przez „czerwonego Tirpitza” – admirała Sergieja Gorszkowa nie mogła być uznana za w pełni równorzędnego przeciwnika. Obecnie, gdy dobiegł kresu wieszczony przez proroka neoliberalizmu Francisa Fukuyamę „koniec historii”, Amerykanom wyrósł groźny konkurent. Marynarka Wojenna Chińskiej Republiki Ludowej tonażowo ustępuje jeszcze Amerykanom, ale w liczbie okrętów przewyższa już ich zasoby. Budzi to […]