Matuszkiewicz: Dwie wizje obrony terytorialnej (czy rząd PiS przygotowuje się do planu „Burza” na wielką skalę?)

  Tworzeniu w Polsce systemu obrony terytorialnej towarzyszą dyskusje dotyczące pożądanego kształtu tych formacji wojskowych. Zasadnicze pytanie, jakie tu się pojawia,  brzmi:  do czego Polsce są potrzebne tego typu formacje? Zderzają się tutaj dwie koncepcje – pierwsza, którą można by nazwać insurekcyjno-partyzancką i druga, którą można by nazwać realistyczną. Koncepcję pierwszą forsują panowie R. Szeremietiew, J. Marczak i R. Jakubczak. Panowie ci nie ukrywają, że inspirują ich polskie powstania, partyzantka AK (Marczak wprost nazywa OT nową AK) oraz współczesne doświadczenia z Groznego, Bagdadu itp. Dla […]