Piasta: Jubileusz Młodzieży Wszechpolskiej

Przed trzydziestu laty, 2 grudnia 1989 roku w Poznaniu reaktywowana została Młodzież Wszechpolska. Dziś jest to największa i najprężniej działająca młodzieżowa organizacja narodowa w Polsce. W ciągu trzech dekad działalności przez szeregi MW przewinęły się tysiące działaczy odbierając tam solidną formację i edukację. Wielu z nich odegrało lub odgrywa istotną rolę w życiu społecznym i politycznym Polski. Dość powiedzieć, że tylko obecnie w naszym parlamencie zasiada kilku byłych Wszechpolaków (i jedna ex-Wszechpolka) rozsianych po klubach PiS-u, PSL-u i w kole Konfederacji. Wśród nich jest aż […]

Oświadczenie warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej w sprawie Powstania Warszawskiego (1944)

Poniżej przedstawiamy unikatowy dokument „Oświadczenie warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej” z listopada 1944 roku. Jednym z jego autorów był nieżyjący już Wieslaw Chrzanowski. Zadziwia celność argumentacji sprzeciwiającej się podejmowanym już wtedy próbom usprawiedliwia decyzji o wszczęciu powstania: W imieniu polskiej młodzieży narodowej pragniemy zająć stanowisko wobec tragicznych wydarzeń ostatniego okresu. Uważamy za pożyteczne, by społeczeństwo w dzisiejszym okresie dezorientacji i przygnębienia poznało naszą postawę. Poza tym musimy się rozprawić z pewnymi tchórzliwymi a naiwnymi próbami obarczania młodzieży odpowiedzialnością za powstanie. Powstanie warszawskie przyniosło Polsce niepowetowane straty, prawie […]