Lewicki: Natalja Pokłonska. Czy piękność w generalskich pagonach zostanie prezydentem Rosji?

Szykują się zmiany polityczne i ustrojowe w Rosji. Obecny prezydent Putin postanowił tak zmienić system polityczny aby jego odejście z funkcji prezydenta nie zakończyło się kryzysem państwa, który mógłby ostatecznie skutkować nawet jego rozpadem. W tym celu chce nadać nowe uprawnienia, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa państwa, już istniejącej Radzie Państwa, która obecnie jest organem doradczym. Tak zmieniona Rada Państwa amortyzowałaby wstrząsy polityczne i na jej czele mógłby stanąć Putin po roku 2024, gdy skończy się jego obecna kadencja prezydencka. To wpłynęłoby także na samą funkcję […]