Wielomski: Towarzysz Michał

Przyznam, że uważam spektakularne zatrzymanie Michała Nowickiego („Towarzysza Michała” z kanału „Odrodzenie komunizmu”) przez ABW za mocno kuriozalne. Zamiast całego rumoru wystarczyło mu dostarczyć wezwanie do prokuratury za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mimo to nie sposób przejść do porządku dziennego wobec oświadczenia grupy francuskich komunistów z grupy „À l’Assaut du Ciel”, które można znaleźć w Internecie. W tym kuriozalnym oświadczeniu czytamy: Za pomocą tego przesłania chcemy wyrazić nasze wsparcie dla Michała Novickiego (pisownia oryginalna), polskiego aktywisty robotniczego, zatrzymanego w swoim lokalnym państwie przez […]