Wielomski: Reforma protestancka wobec reformy gregoriańskiej

Tekst prof. Adama Wielomskiego „Reforma protestancka wobec reformy gregoriańskiej” można także pobrać w pliku PDF ze strony „Dialogów Politycznych”, gdzie ukazał się wcześniej (nr 2021, nr 30, s. 11-32). Do pobrania: Reforma gregoriańska a protestantyzm Jacquesa Bossueta wprowadzenie do problemu Dwutomowa Historia zmienności kościołów protestanckich (Histoire des variations des églises protestantes, 1688) pióra bpa Jacquesa Bossueta po dziś dzień uchodzi za jedną z najbardziej klasycznych katolickich krytyk Reformacji z XVI i XVII stulecia. W tej liczącej ponad 1000 stron rozprawie nadworny teolog Ludwika XIV intelektualnie […]

Łuba : Rzecz o biskupie Stanisławie i królu Bolesławie

  Postać biskupa krakowskiego Stanisława, w polskich naukach historycznych i społecznych, stosowana jest jako postać niemalże archetypiczna. Zwolennicy teorii Konecznego widzą w losach konfliktu biskupa z królem dowód na łacińskość Polski, gdzie to władza świecka ograniczona jest przez odseparowaną władzę duchową. Niejako Stanisław stał się wschodnio-katolickim odpowiednikiem Tomasza Becketa, który też został zabity w wyniku konfliktu z królem. O ile jednak sprawa angielskiego świętego jest dobrze rozpoznana, opisana i praktycznie jednoznaczna, tak sprawa z polskim świętym już taka nie jest – ma pełno białych plam. […]

Wielomski: Kiedy prof. Jacek Bartyzel przeprowadza się do Bizancjum? (polemika na temat reformy gregoriańskiej i istoty Cywilizacji Łacińskiej)

Z dużą uwagą i przyjemnością przeczytałem polemiczny ze mną tekst prof. Jacka Bartyzela O królu Jakubie i o sacerdotium urzędu monarszego. Respons prof. Wielomskiemu, mimo że jest to tekst wobec mnie skrajnie krytyczny. Mimo to przeczytałem go z dużą przyjemnością, bowiem mój długoletni Przyjaciel i Adwersarz w jednym (każdy kto śledzi nasze stosunki wie, że raz się zgadzamy, innym razem jesteśmy w sporze) WRESZCIE ODKRYŁ SIĘ CAŁKOWICIE. Prof. Bartyzel napisał wreszcie otwartym tekstem to, co dawno wiedziałem, że myśli, ale wreszcie wyłożył swoją heterodoksyjną bizantyjską […]