Banach: Polityczno-prawne aspekty pojęcia res publica  w republikańskim Rzymie

Truizmem jest stwierdzenie, iż res publica uchodzi za pojęcie wieloznaczne. Terminowi temu, będącemu lingwistycznym pierwowzorem republiki[2], nadaje się rozmaite znaczenia. Res publica jest rozumiana jako państwo, jako forma rządu czy też jako dobro wspólne. Jego wieloznaczność widoczna jest także w tłumaczeniach autorów antycznych – res publica w polskich przekładach to między innymi: „rzeczpospolita”, „państwo”, „kraj”, „obywatelska wspólnota” albo też „racja stanu”. Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy w rozumieniu samych Rzymian pojęcie res publica było również wieloznaczne? Innymi słowy: czy na podstawie zachowanych […]