Sanocki: Przeciw tzw. „dekomunizacji”

Dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Szanowny Panie Prezesie! W dniu 12 kwietnia br. zwróciłem się do Pana z interwencją ws. opinii katowickiego Oddziału IPN, w której to IPN oprotestował nadanie przez Radę Miejską Bielska-Białej jednemu z rond w tym mieście, imienia Ryszarda Dziopaka. Na skutek stanowiska IPN wojewoda Śląski anulował uchwałę Rady Miejskiej w tej sprawie. Ryszard Dziopak był ekonomistą, jako dyrektor Fabryki Samochodów Małolitrażowych doprowadził do jej rozwoju, poprawił warunki pracy załogi, jego zasługą jest współpraca z włoskim Fiatem i rozwój produkcji […]