Lewicki: Czy koniec dziwnego sojuszu Niemiec i Rosji?

Nie były żadną tajemnicą szczególnie bliskie, do niedawna, stosunki niemiecko-rosyjskie, określane czasami sojuszem. Dzięki tym relacjom, nawiązanym jeszcze podczas zimnej wojny, było możliwe zjednoczenie Niemiec i wielka gospodarcza ekspansja tego państwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Niemcy, ze względów historycznych, zwróciły się całkowicie w stronę gospodarki, porzucając jednocześnie używanie siły militarnej dla ustanawiania i utrzymywania swoich wpływów. Takie podejście nie było stosowane tylko przez Niemcy, a stało się ono faktycznie powszechne w całej Europie, gdzie zwyciężyła ideologia liberalizmu, w której o wszystkim miała decydować wielkość […]