Szymerska: Pasaż rhei

Panta rhei- rzekł kiedyś Heraklit z Efezu, presokratejski filozof. Do podobnych wniosków doszedł Lotariusz I, któremu przypisuje się słowa „Tempora mutantur et nos mutantur in illis”. Są jednak sytuacje, w których wydaje nam się, że niektóre rzeczy czy obiekty będą „nieśmiertelne”. Złudna nadzieja była weryfikowana wiekami, zwykle za sprawą najazdów na chociażby wieczne miasto czy też katastrof, na przykład pożarów, których jeden przedstawiciel objął ogniem katedrę Notre Dame w Paryżu. Można by było teraz metodą indukcyjną stwierdzić, że jeśli nie ma pożaru ani najazdu to […]