Wielomski: Walka o świat astralny

Ezoterycy twierdzą, że człowiek posiada tzw. ciało astralne, funkcjonujące we własnej astralnej rzeczywistości. Nie mając wglądu w tę część rzeczywistości, a nawet wykazując pewien sceptycyzm co do jej istnienia, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyjąć to twierdzenie jako pewną hipotezę. Cały ten świat astralny, o ile w ogóle istnieje, miałby polegać między innymi na kreowaniu obrazów i w nim miałyby powstawać ludzkie wyobrażenia, zbiorowe fikcje. Hipoteza ta jest o tyle interesująca, że pozwala nam w nowym świetle spojrzeć na spór o media publiczne […]

Lewicki: Awantura o media publiczne. Dlaczego Tusk na to poszedł?

Od dwóch dni polityczne emocje są nakręcane działaniami „silnych ludzi” Tuska, z których najważniejszym okazał się Bartłomiej Sienkiewicz, były podpułkownik, dawno rozwiązanej służby specjalnej o nazwie UOP, którego Tusk rzucił obecnie na odcinek kultury. UOP, jak warto przypomnieć, to był taki amalgamat, składający się, w większości, z dawnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz z członków niewielkiej grupy opozycyjnej tzw. WIPowców, do których właśnie należał Sienkiewicz. I tenże pan Sienkiewicz, który wcześniej dał się szerzej poznać w związku z pożarem budki przed rosyjską ambasadą, zabrał się obecnie, […]

Wielomski: Celebryci

Celebryci! Celebryta! Oto nowe słowo w języku polskim, używane coraz częściej i w stosunku do coraz większej liczby osób. Tak jak każde pojęcie, także i to potrzebuje encyklopedycznej definicji. W takim razie czuję się uprawniony do zaproponowana własnej: „Celebryta – osoba o niskim IQ, zwykle pozbawiona wykształcenia, a zawsze pozbawiona erudycji, często pokazywana w mediach, prezentowana w nich jako wzorzec do naśladowania, której wybrykami i życiem prywatnym żyją miliony ludzi, choć nigdy jej osobiście nie poznały. Osoba uznawana za celebrytę chętnie i gęsto wypowiada się […]