Szlęzak: Zmarł Wiesław Gołas

Wczoraj zmarł Wiesław Gołas. Definitywnie skończyła się pewna epoka w polskiej kulturze. Odszedł ostatni wielki z „Kabaretu Starszych Panów” i ostatni wielki z kabaretu „Dudek”. W wypadku „Dudka” mam na myśli męską obsadę. Wraz ze śmiercią Gołasa dobiega kresu rozdział polskiej kultury ukształtowanej w PRL-u, głównie przez telewizję. Dla mnie, wychowanego w robotniczej rodzinie w prowincjonalnym mieście przemysłowym, to telewizja była głównym źródłem kształtowania pojęć o kulturze i wyrabiania smaków, gustów oraz w tym kontekście sympatii i antypatii. Silę się na pewne porównania tej peerelowskiej […]