Wielomski: Reakcyjno-rewolucyjne oblicze Wilhelma II (głos w dyskusji czy II Rzesza była państwem konserwatywnym?)

Jednym z mitów polskiej prawicy jest wizja walki „konserwatywnych” Niemiec w czasie I Wojny Światowej, przeciwstawianych „liberalno-demokratycznym” państwom Ententy. Mit to fałszywy: Ententa nie była wcale „postępowa”, skoro jeden w jej skład wchodziła carska Rosja, a Niemcy nie były wcale tak bardzo konserwatywne. Były autorytarne i zmilitaryzowane. Nie mylmy konserwatywnego porządku ze zwyczajami z wojskowych koszar. Militaryzm to rodzaj mobilizacji politycznej charakterystyczny dla społeczeństw po Rewolucji Francuskiej. Przykładem ulegania temu stereotypowi jest ostatni wpis prof. Jacka Bartyzela w prowadzonym przezeń on-line „Reakcyjnym kalendarium”, gdzie możemy […]