Luma: Myśleć konserwatywnie, mówić narodowo…

Niektórzy konserwatyści nie lubią pragmatyzmu. Żyjemy jednak w demokracji. Jeżeli nie przyjmiemy zasad tego systemu, oczywiście tylko powierzchownie, to nadal będziemy cieszyć się 3% poparciem i co jakiś czas świętować przekroczenie progu wyborczego. Tymczasem cały obóz szeroko pojętej lewicy stopniowo będzie zawłaszczał Polakom państwo, demoralizował społeczeństwo, wprowadzając w życie Kartę praw podstawowych i uwłaszczał się majątkiem, który jeszcze pozostał. Przypominam, że z różnych przyczyn środowiska demoliberalne dysponują potężnym kapitałem finansowym, powiązanym z ośrodkami zagranicznymi, chcącymi utrzymać Polskę w zależności od siebie. Prawica niestety nie dysponuje […]