Zenderowski: Moje 5 groszy w temacie wiadomym

Myślę, że za kilka tygodni, najpóźniej kilka miesięcy dla ludzi myślących i przejawiających zdolność do głębszej refleksji, stanie się dostatecznie i ostatecznie jasne, że obecny coraz spór, który ma w gruncie rzeczy charakter cywilizacyjny, kulturowy nie przebiega tylko po linii – bardzo upraszczając te stanowiska: pro life versus pro choice (osobiście nie lubię tych etykiet, gdyż są z gruntu fałszywe, ale dostatecznie trwale niestety zagnieździły się w ludzkich umysłach). Śledzę wypowiedzi, komentarze swoich licznych znajomych na FB i poza FB i nie wdając się w […]