Wrzosek: Demografia najważniejszym ogniwem gospodarki

Zagadnienie demografii coraz częściej pojawia się w dyskusji publicznej, co zapewne spowodowane jest rosnącą obawą przed depopulacją narodu polskiego oraz groźba załamania się systemu świadczeń publicznych. Politycy wykazali się nawet konkretnymi działaniami w tej dziedzinie. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że sama dyskusja oraz kilka ustaw skierują Polskę na życiodajne tory. A przecież demografia jest kluczem do rozwoju polskiej gospodarki, ważniejszym niż innowacje, eksport, zbliżenie biznesu z nauką czy reindustrializacja.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

1 thoughts on “Wrzosek: Demografia najważniejszym ogniwem gospodarki”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *