Zmiany w polityce migracyjnej Rosji

W Izbie Społecznej FR miała miejsce w poniedziałek (25.07) dyskusja dotyczaca zmian w polityce migracyjnej. Przejście do nowej polityki migracyjnej powinno rozpocząć się od udzielenia rosyjskiego obywatelstwa tym migrantom, którzy przez długi czas przebywają na terenie FR, ale nie mogą uprawomocnić swojego pobytu. Wg niektórych ekspertów, nowy projekt można uznać za rewolucyjny. Wyraża on nie tylko zainteresowanie państwa przyciągnięciem nowej siły roboczej, ale także ma na celu adaptacje migrantów.
„Rosijskaja Gazieta” zwraca uwagę na fakt, iż liczba Rosjan w wieku produkcyjnym z 2011 do 2015 zmniejszy się o 10 milionów ludzi. Spowoduje to deficyt siły roboczej. Pojawią się problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Liczba migrantów z krajów WNPrównież zmniejsza się, gdyż wolą oni pojechać do krajów europejskich.

W dokumencie mówi się o „koniczności uregulowania statusu osób, które przez długi okres czasu faktycznie mieszkają w Rosji, ale nie posiadają rosyjskiego obywatelstwa i nie mają możliwości zalegalizowania swojego pobytu w ramach aktualnie obowiązującego prawodawstwa”.

Portal Spraw Zagranicznych

Całość na:http://www.psz.pl/tekst-38776/Zmiany-w-polityce-migracyjnej-Rosji

Dodał Stanisław A. Niewiński

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *