Ataki na Kościół katolicki w związku z przypadkami pedofilii

Naszym celem nie jest przysłowiowe zamiatanie śmieci pod dywan, chcemy jednak ukazać problem w realnie szerokim spektrum. Z poważnych analiz psychologicznych wynika, że zdecydowana większość aberracji seksualnych bierze się z coraz powszechniejszego dostępu do pornografii.

Jest nam niezwykle przykro, jako świeckim osobom działającym w Kościele, że problem pedofilii nie omija również księży. Zaznaczyć trzeba jednak, że odsetek duchownych, którzy popełniają to okrutne przestępstwo jest proporcjonalny do ilości przestępstw tego typu wśród osób świeckich.
Nasza działalność ma zatem cel ogólnospołeczny, zważając jednak iż wypowiadamy się jako laikat katolicki, szczególnie myślimy również o księżach, którzy weszli w śmiertelny labirynt seksualnych dewiacji. Zboczenia te biorą się rzecz jasna nie tylko z przeładowania życia publicznego treściami erotycznymi ale również stąd, że powszechny dostęp do pornografii deprawuje ludzi już od najmłodszych lat. Księża nie uczą się pedofilii w seminariach ale przychodzą do nich już ze sporym bagażem doświadczeń. Bagaż ten zbiera się od najmłodszych lat albowiem erotyka to doskonały sposób marketingowy. Pojawia się w coraz mocniejszych ładunkach w reklamie, teleturniejach, filmach, gazetach a nawet na reklamach wielkogabarytowych w miastach. W taki sposób młodzi ludzie idący do seminarium mają już sporo doświadczeń i wyobrażeń erotycznych.

Pedofilia to wielkie zło z którym trzeba walczyć bezwarunkowo, nie można jej usprawiedliwiać szukając jej przyczyn w powyżej opisanym zjawisku. Nikogo nie chcemy usprawiedliwiać ale też nie czujemy się winni, bowiem wiele środowisk chciałoby żeby Kościół przepraszał za pedofilię. Jeśli pedofilem jest kapłan to najbardziej narażeni są praktykujący katolicy, jeśli zaś pedofilem jest znany psycholog to grono najbardziej narażonych stanowią jego pacjenci.

Chcąc ograniczenia dostępu do źródeł pornograficznych chcemy doprowadzić do sytuacji, w której polskie prawo zacznie znacznie skuteczniej chronić osoby niepełnoletnie przed pornografią internetową, wymuszając stworzenie takich mechanizmów, które uniemożliwiłyby epatowanie na młodych ludzi pornografią internetową. Zależy nam zatem, by walka z pedofilią nabrała charakteru ogólnospołecznego, a nie ograniczała się jedynie do wyłapywania zwyrodnialców którzy krzywdzą dzieci czy też do mało egzekwowanego zakazu publikowania zdjęć pornograficznych z udziałem nieletnich. Stworzenie systemu prawnego ograniczającego dostęp młodych ludzi do treści pornograficznych w Internecie jest możliwy i prawdopodobnie zahamuje w sporej części lawinę pedofilii. Nie będzie to oczywiście efektem natychmiastowym ale procesem trwającym co najmniej kilka lat.

————————-

Przemyśl, 12 października 2013 roku

Oświadczenie świeckich członków Rady Duszpasterskiej i Społecznej
Archidiecezji Przemyskiej

Jako członkowie Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji Przemyskiej uznaliśmy za naszą powinność wsparcie słów Pasterzy odnoszących się do toczonej walki z Kościołem, inspirowanej przypadkami zjawiska pedofilii. 

Jako rodzice mamy głębokie pragnienie przekazania naszym dzieciom właściwego spojrzenia na dar ludzkiej płciowości, która jest wielkim bogactwem osoby ludzkiej, wówczas gdy jest odpowiednio rozumiana. Korzystanie z niej powinno uwzględniać integralny wymiar osoby ludzkiej oraz wiekowe doświadczenia pokoleń. Z niepokojem dostrzegamy podejmowane, a nawet intensyfikowane próby niwelowania naszych wysiłków. 

Jednym ze szczególnie groźnych zjawisk jest postępujący proces epatowania seksem. Silny trend niwelujący wszelkie reguły moralne rządzące tą sferą życia ludzkiego, oprócz miło brzmiących słów o wolności, ma również ciemną stronę. Zwalczanie patologii takich jak pedofilia wymaga zmierzenia się z ich faktycznymi przyczynami. Jedną z nich jest zupełnie niekontrolowany dostęp do pornografii w Internecie. Apelujemy do Pana Marka Biernackiego, Ministra Sprawiedliwości, by zrealizował zapowiadane ograniczenie rozprzestrzeniania się pornografii drogą internetową. To pornografia powoduje szczególnie demoralizujące skutki. Nie jest przypadkiem, iż w większości informacji o ujęciu pedofila, w następnym zdaniu pojawia się również kolejna, o zabezpieczeniu przez Policję na jego komputerze olbrzymich ilości treści pornograficznych. Zrealizowanie zapowiedzi Pana Ministra stałoby się milowym krokiem dla zwalczania skutku w postaci pedofilii. Konieczność ochronienia zwłaszcza dzieci i młodzieży przed internetową pornografią jest powszechnie dostrzegana. Niedawno wiele o tym mówił premier Wielkiej Brytanii Dawid Cameron. Seksualne skandale, które wstrząsnęły w ostatnim czasie opinią publiczną w Polsce sprawiają, iż musimy się 

z tym problemem zmierzyć również w naszym kraju – o ile chcemy faktycznie rozwiązać problem –
a nie jedynie wykorzystywać ujawnione przypadki patologii dla wywołania sensacji.

(-) Stanisław Kruczek
(-) Piotr Pilch
(-) Paweł Kurasz
(-) Stanisław Kucharzyk
(-) Zdzisław Wójcik
(-) Anna Lichoń
(-) Stanisław Piotrowicz
(-) Kazimierz Kryla

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *