Czarny Legion – mroczna legenda USA

Okres międzywojenny w USA to czas, w którym podobnie, jak w Europie powstały ruchy o podłożu nacjonalistycznym, faszystowskim, czy rasistowskim. W odróżnieniu od organizacji ze starego kontynentu charakteryzowały je silne wątki mistyczne, paramasońskie. Pojawiały się różnego rodzaju rytuały, hasła, szyfry. Ugrupowania miały charakter protestancki. Religię tę traktowano jako prawdziwie amerykańską. Przeciwstawiano ją katolicyzmowi, który kojarzył się z włoskimi, irlandzkimi czy polskimi imigrantami. Dodatkowo ugrupowaniom towarzyszyła atmosfera konspiracji (przestrzegana w różnym stopniu). W związku z tym niektóre z nich silnie oddziaływały na społeczeństwo tamtej epoki poprzez otaczającą je aurę tajemniczości. Organizacją, która spełnia wszystkie, charakterystyczne cechy tego okresu jest Czarny Legion (Black Legion).

            Akta FBI oraz  badacze wiążą powstanie organizacji z dr. Wiliamem Shepardem z Bellaire w Ohio. Shepard w drugiej połowie lat 20. XX wieku założył Black Guards – grupę pełniącą rolę ochrony Ku Klux Klanu (KKK) w stanie Ohio. Skupiała chętnych do konfrontacji fizycznej z przeciwnikami Klanu. Do tradycyjnego stroju organizacji została dodana czarna czaszka na kapturze. Za to działanie Shepard został wyrzucony z Klanu. Postanowił założyć własne ugrupowanie. Czarny Legion został założony w pierwszej połowie lat 30. XX wieku. Werbował członków Ku Klux Klanu oraz innych chętnych do radykalnego działania przeciwko imigrantom, Murzynom, komunistom, jak i władzy. 

            Członkowie Legionu ubierali czarne stroje wzorowane na KKK. Zamiast kaptura zakrywającego twarz nosili czapki z kominiarkami. Stroje i czapki ozdabiali białą czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, miało to symbolizować radykalizm i brak litości. Organizacja wprowadziła stopnie dla poszczególnych członków. Najniższym był Foot legion, później Night Rider, Black Knight, Armed Guard oraz wyselekcjonowani Bullet Guard. Legion dzielił się na grupę – 6 członków i kapral, kompanię – 78 członków, 18 kaprali i 6 sierżantów, batalion – 3 kompanie i majora, legion – 3 bataliony i pułkownika. Utworzono 13 ośrodków, które miały symbolizować dawne kolonie, które wystąpiły przeciwko Wielkiej Brytanii.