Czy Kaczyński był szpiegiem?

– W okresie konspiracyjnej „Solidarności” moim zadaniem było pisać raporty do zagranicznych przyjaciół związku z Zachodu, na temat sytuacji w kraju – powiedział Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Lublinie. Ponieważ rzecz działa się w realiach komunizmu i kontaktów tajnych władz „Solidarności” z CIA i innymi centralami wywiadowczymi – nasuwa się pytanie jakiego właściwie rodzaju działalność prowadził późniejszy premier Polski w okresie konspiry? Sformułowanie, jakiego użył – nieuchronnie prowadzi do skojarzenia z działalnością obcych wywiadów. Dodatkowe zaś wyjaśnienie: „tworzyłem też analizy jak może wyglądać sytuacja w Polsce po zmianie” tłumaczy w sumie niewiele, tego typu działalność zwana bowiem bywa „białym wywiadem”.

W tej sytuacji i wobec faktu, że prezes Kaczyński unika rozmów z mediami – zmuszony jestem zadać mu publicznie pytanie zasadnicze: czy „w okresie Solidarności” lub kiedykolwiek indziej realizował jakieś zadania o charakterze wywiadowczym lub analitycznym dla zagranicznych służb wywiadowczych czy dyplomatycznych? Czy otrzymywał za tę pracę wynagrodzenie? Jeśli tak – jakie to były służby, czy miało to wpływ na jego późniejszą działalność polityczną w III RP i czy Jarosław Kaczyński dokonał w tym zakresie autolustracji przed organami polskiego wywiadu i kontrwywiadu?

Ponieważ kwestia dotyczy byłego premiera i lidera głównej partii opozycyjnej w Polsce – należy spodziewać się jej wyjaśnienia tak przez samego zainteresowanego, jak i przez odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe naszego kraju.

Konrad Rękas

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *