Deklaracja Solidarnej Polskiej: CHRZEŚCIJAŃSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Polsko-rosyjskie przesłanie do narodów, jakie w najbliższych dniach podpiszą Arcybiskup Józef Michalik i Patriarcha Cyryl I to akt przede wszystkim duchowy. Fakt, że relacje między naszymi narodami są wyrażane przez hierarchów, a nie przez polityków, wskazuje na szczególną rangę tego, co ma się wydarzyć. Jako chrześcijanie widzimy w tym coś znacznie ważniejszego niż kwestię wyłącznie politycznych, doczesnych relacji.

Dostrzegamy jednak również płynące z tego zdarzenia jasne wskazanie dla nas, polityków. Duchowy charakter wskazuje na oczekiwane konsekwencje moralne. Europa trawiona jest przez lewicowe utopie, dążące do zburzenia chrześcijańskiego fundamentu kontynentu. Narody polski i rosyjski doświadczyły już w poprzednim stuleciu, dokąd wiedzie ta droga. Szukanie tego, co nas łączy we wspólnym chrześcijańskim dziedzictwie powinno owocować działaniami na rzecz rodziny, ochrony życia czy ładu bioetycznego, a także praw religii w życiu publicznym.

Chrześcijanie obu krajów powinni się w tym zakresie wspierać tak przy tworzeniu regulacji wewnątrzpaństwowych, jak i wówczas, gdy nasi przedstawiciele występują na arenach międzynarodowych.

[powyższy tekst został z mojej inicjatywy przyjęty w formie oświadczenia „Solidarnej Polski”]

——————

Pozdrawiam,

Kazimierz Jaworski
Senator RP

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *