Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz, Resortowe Dzieci. Służby

Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz, Resortowe Dzieci. Służby, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2015, ss. 920.

Troje dziennikarzy – Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz – w swojej najnowszej książce pod tytułem „Resortowe Dzieci. Służby” przyjrzało się historii tajnych służb w Polsce i zaprezentowało oryginalną historię III Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne, autorzy pokazali twórców i cele kreacji tworu, jakim jest III RP. Najbardziej interesującym aspektem publikacji jest szczegółowe pokazanie ewolucji klasy rządzącej – od czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, po dzień dzisiejszy. Odzwierciedla ona przemiany mentalnościowe i tożsamościowe w łonie rodzimych elit politycznych. Bezwzględnie obnaża ich strukturę oraz pozwala na pewne prognozowanie dotyczące ewolucji dążeń do legitymizacji elit rządzących w Polsce. Przede wszystkim jednak daje wgląd w meandry rodzimej władzy.

W literaturze – tak naukowej, jak i publicystycznej – często podnosi się temat znajomości, czyli istniejących sieci stosunków oraz zależności. Zaprezentowane przez autorów ścieżki awansu budowniczych kolejnych ustrojów, ich środowisk społecznych i rodzinnych pozwalają zrozumieć sposób myślenia oraz dostrzec systemy wartości kultywowane przez całe rodziny stanowiące nie tylko elity polityczne, ale i szerzej – elity publiczne. Przyjrzenie się wkładowi w procesy kreowania przez nie rzeczywistości społecznej oraz politycznej umożliwia dotarcie do intelektualnych korzeni, faktycznej treści oraz założeń związanych w konkretnymi decyzjami politycznymi. Ustalenia Doroty Kanii, Jerzego Targalskiego oraz Macieja Marosza wiele wnoszą do interpretacji historycznych i współczesnych procesów decyzyjnych. Rzucają światło na ich przebieg oraz konsekwencje, a jednocześnie są cennym źródłem poznania niezidentyfikowanych dotąd aspektów rodzimej historii.

Kolejnym interesującym walorem publikacji jest jej demaskatorski charakter. Autorzy, posługując się materiałem źródłowym zebranym w kwerendach archiwalnych oraz ich celną interpretacją, obalają kolejne mity założycielskie III RP. Między innymi, sprawnie, rzeczowo i logicznie argumentując zaprzeczają jakoby „nowe służby” były w istocie nowymi służbami. Przywołują nazwiska, daty, miejsca, wydarzenia, okoliczności i dochodzą do druzgocących wniosków – III RP nie poradziła sobie ze służbami specjalnymi PRL-u.

Książka pokazuje również efekty współpracy minionych i współczesnych rządzących z elitami wybranymi przy Okrągłym Stole. Ilustruje zabiegi prowadzące do uprawomocnienia efektów decyzji resortu budującego III RP. Autorzy przytaczają konkretne fakty prowadzące do zapewnienia „ojcom założycielom” III RP, często byłym ubekom, spokojnej przyszłości. Rezultaty przeprowadzonych analiz stanowią cenny wkład w badanie historii najnowszej Polski.

Książka Doroty Kanii, Jerzego Targalskiego i Macieja Marosza pod tytułem „Resortowe Dzieci Służby” została napisana soczystym językiem. Doskonały warsztat dziennikarski autorów pozwolił na rzetelne, dokładne i wiarygodne opisanie zebranych materiałów. Warto również zastrzec, że źródła zostały wyraźnie oddzielone od ich interpretacji, dzięki czemu czytelnik nie traci intelektualnej frajdy z samodzielnego zapoznawania się z nieznanymi dotychczas powszechnie materiałami. W rezultacie zyskuje szereg perspektyw ujmowania historii III RP oraz otrzymuje rozmaite spojrzenia na jej twórców i bohaterów. Poza tym, ważne jest, że autorzy dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć pracę, która pokaże odbiorcom źródła zepsucia, jakie stało się nieodzownym elementem współczesnej rzeczywistości politycznej. Przybliżyli oni tym samym odbiorców do pojęcia źródeł i istoty upadku klasy rządzącej w Polsce. Jest to zatem książka ważna i interesująca. Zasługuje na głębsze przemyślenie, albowiem daje narzędzia do samodzielnego rozpatrywania przebiegu procesów decyzyjnych w Polsce w czasie PRL i III RP.

Krzysztof Wróblewski

Książka do nabycia: wym-1433971088358

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *