Finałowe prace Magistra PAFERE!

Rada Konkursu Magister PAFERE na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii ogłosiła prace nominowane do finału III edycji konkursu. W tym roku zdecydowaliśmy się na kwalifikację 12 prac, za czym przemawiała wyrównana punktacja. Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych autorów. Serdecznie gratulujemy!

Gratulujemy i dziękujemy także tym wszystkim, którzy zdecydowani się zgłosić swoją pracę do konkursu.

Teraz wybór najlepszych prac należy do jury konkursu w składzie:

Prof. Witold Kwaśnicki
– ekonomista, Uniwersytet Wrocławski – przewodniczący jury
Prof. Michał Wojciechowski – teolog, Uniwersytet Warmińsko-  Mazurski, przewodniczący Rady Programowej PAFERE
Dr Sebastian Musioł – ekonomista, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (WSBiF)
Krzysztof Zawitkowski – przedsiębiorca i inwestor z Kalifornii, Przewodniczący Rady Fundacji PAFERE
Andrzej Barański – przedsiębiorca, właściciel firmy Herbewo International

Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy na przełomie marca i kwietnia.
Nominowane prace:

Piotr Zapałowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Porównanie polityki gospodarczej rządów Augusto Pinocheta w Chile i Hugo Cháveza w Wenezueli 

Piotr Malec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)– Skandynawski model dobrobytu – upadek czy adaptacja

Piotr Biegasiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Liberalizm w Polsce 1980 – 1997  Mirosław Dzielski, Janusz Korwin-Mikke oraz gdańscy liberałowie

Paweł Kłobukowski (Uniwersytet Warszawski) – „Rockefellerowie” kontra „zatrzymani w czasie”.

Olgierd Sroczyński (Uniwersytet Jagielloński)  – Krytyka etatyzmu w myśli Adama Krzyżanowskiego i Ludwiga von Misesa

Natalia Horodecka (Uniwersytet Śląski) – Ogólne kodeksy etyczne jako wyraz międzynarodowych standardów postępowania w sferze działalności gospodarczej 

Marcin Jendrzejczak (Collegium Civitas) – Spór o Chrystusa z karabinem. Polityczne aspekty teologii wyzwolenia

Karolina Patora (Uniwersytet Łódzki) – Transformacja polskiego sektora banków komercyjnych na przykładzie prywatyzacji i konsolidacji po 1989 roku

Jacek Kantorowicz (Szkoła Główna Handlowa)- Dynamika państwa socjalnego w Wielkiej Brytanii  w latach 1790-2008

Grzegorz Siemończyk (Szkoła Główna Handlowa)-  Wpływ nierówności społeczno-ekonomicznych na stopę wzrostu gospodarczego

Anna Balawajder (Uniwersytet Warszawski)- Przedsiębiorczość młodych – materialne i niematerialne czynniki decydujące o  rozpoczęciu działalności gospodarczej  przez osoby poniżej 25 roku życia 

Alicja Gabiś –Matysiak (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) – Rozwój gospodarki Irlandii po akcesji do Wspólnot Europejskich

Za: http://www.pafere.org/artykuly,n1265,znamy_finalowe_prace_magistra_pafere.html

Komentarz: Wśród wyróżnionych osób znalazł się p. Macin Jendrzejczak – członek redakcji naszego portalu oraz p. Piotr Biegasiewicz – publikujący zarówno w Pro Fide Rege et Lege, jak i na naszych łamach. Obu Panom serdecznie gratulujemy!

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Finałowe prace Magistra PAFERE!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *