Gowin: Tusk powinien zachować się jak Lech Kaczyński

Onet donosi:

Ja­ro­sław Gowin ape­lu­je do pre­mie­ra Do­nal­da Tuska, aby ten zor­ga­ni­zo­wał wspól­ny wy­jazd przy­wód­ców państw Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej do Ki­jo­wa, tak jak to zro­bił Lech Ka­czyń­ski w 2008, kiedy prze­wo­dził wy­pra­wie do Gru­zji. Gowin chce także nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia Sejmu, na któ­rym zo­sta­ła­by przy­ję­ta re­zo­lu­cja ws. Ukra­iny.

http://wiadomosci.onet.pl

Komentarz: Teraz już mamy pewność, że Paweł Kowal nie działał w sprawie ukraińskiej „na własną rękę”. Niestety, Polska Razem dołączyła do niechlubnej romantycznej tradycji solidarnościowej. Adieu! [aw].

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Gowin: Tusk powinien zachować się jak Lech Kaczyński”

  1. „…Tusk powinien zachować się jak Lech Kaczyński…” – tzn? Wsiąść do Tu-154 i przywalić w tzw. „pancerną brzozę”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.