Hans Urs von Balthasar, „Teodramatyka, I Prolegomena”

Hans Urs von Balthasar, Teodramatyka, I Prolegomena, przeł. Magdalena Mijalska, Monika Rodkiewicz, Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 627

            Obszerny, starannie, estetycznie, porządnie oraz solidnie wydany, oprawiony w twardą obwolutę tom autorstwa Hansa Urs von Balthasara pod tytułem „Teodramatyka, I Prolegomena” oczaruje wszystkich tych, których na równi fascynuje teatr i teologia. Autor zabierze wszakże czytelnika w nietuzinkową podróż po zespole fenomenów w nie wpisanych, ukaże wspaniałą perspektywę, z jakiej można dokonywać ich oglądu. Zarysował bowiem nowe horyzonty za sprawą których z pewnością zmieni się ogląd rzeczywistości tak realnej, jak i przedstawionej u uważnego, wrażliwego odbiorcy. Na tym właśnie polega wielkość autora, a także prezentowanej książki – zajmuje, dostarcza mądrej rozrywki, odświeża treść tradycyjnych nauk Boskich naszych Ojców, a przede wszystkim uczy całościowego oraz dojrzałego spoglądania na rzeczywistość.

            Zasób fenomenów towarzyszący istocie teatru dostarczył autorowi zespołu narzędzi możliwych do użycia w sferze teologii po uprzednim dokonaniu koniecznej transpozycji. To z kolei stało się podstawą dla zarysowania zdumiewających rozmachem obrazów, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przez badaczy między innymi myśli politycznej w kontekście ich badań i analiz. Mają one jednak równie znamienną wartość dla wszystkich czytelników zdolnych do namysłu nad tym, co transcendentne.

            Równie ciekawe oraz funkcjonalne są Hansa Urs von Balthasara odniesienia do estetyki teologicznej. Estetyka mianowicie stanowi pierwszą część znamiennego tryptyku i uzmysławia jakość spotykanego na świecie zjawiska Bożego Objawienia. Nie mniej ważne jest też według autora umiejętne dostrzeganie zależności pomiędzy słowem a przekazem wizualnym. Tego właśnie nas uczy, po to aby przestrzec przed zgubnymi konsekwencjami powierzchownego oceniania i dać pojęcie między innymi o tym, na czym polega dramatyczne przedstawianie się egzystencji pojętej jako chrześcijańskie wymaganie.

            W teodramatyce będącej zasadniczym przedmiotem rozważań autora chodzi o dobro. Wszakże wszystko, czego Bóg dokonuje na człowieku stanowi dobro. Nie ma i nie może to mieć – w przeciwieństwie do wielu omówionych zjawisk – dwuznacznego charakteru. W odniesieniu do takiej optyki z kolei naczelną wartość przejawia estetyka. Jaką i z czego ona wynika? Tego dowie się odbiorca sięgając po tę godną polecenia książkę. Z kolei poznając rozmaite stanowiska funkcjonujące w sferze osądów dramatu, na przykład Rudolfa Kassnera, będzie w stanie wyrobić sobie swoje własne, przemyślane, indywidualne podejście, a także dobrze je obronić i uzasadnić.

            Zauważyć i pochwalić także należy również bardzo czytelny przegląd kierunków dzisiejszej teologii, w których często gubią się współcześni, zwłaszcza młodzi naukowcy. Autor zarysował w dodatku niedostatki, jakie w ich ramach pojawiły się na przestrzeni dziejów oraz precyzyjnie wytłumaczył czego podstawą stały się one w obliczu powstawania całkiem nowych podejść. Co więcej, wyjaśnił na czym polega obecnie ich użyteczność, od razu pokazując możliwości wykorzystania poszczególnych kategorii dramatycznych do teologii chrześcijańskiej. Dla dostrzeżenia esencji przedmiotu rozważań, czyli między innymi aspektu wydarzenia, historii, ortopraktyki, dialogu, polityki, przyszłości, funkcji, roli, wolności, zła i wielu innych z pewnością funkcjonalna jest obrana perspektywa teologiczna. Bardzo dobrze ilustruje ukazane wątki teoretyczne i uświadamia ich wagę w praktyce. To cenny wkład autora w ukazaniu zależności pomiędzy teatrem a teologią.

            Hansa Urs von Balthasara tom pod tytułem „Teodramatyka, I Prolegomena” to książka dla czytelników zdolnych do refleksyjnego czytania, gotowych do podjęcia namysłu o otaczającym świecie z perspektywy teologicznej. Z pewnością zainteresuje ona wszystkich tych, których pasjonują fenomeny teatru i teologia. Autor zdołał wszak w sposób perfekcyjny ukazać rysujące się pomiędzy nimi zależności oraz możliwości ujmowania zjawisk wynikające z połączenia wynikających z ich istot perspektyw. Jest to więc niewątpliwie publikacja inspirująca i warta poznania.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa M: http://www.mwydawnictwo.pl/p/630/teodramatyka

Piotr Tomaszewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *