I edycja konkursu „Książka geopolitczna roku”

Polskie Towarzystwo Geopolityczne rozpoczyna cykliczną organizację konkursu pt.  „Książka Geopolityczna Roku”. Co roku będziemy wybierać najlepszą książkę naukową z zakresu szeroko rozumianej geopolityki. Konkurs organizowany jest w celu popularyzowania problematyki geopolitycznej, a także w celu promowania czytelnictwa książek o tematyce międzynarodowej. I edycja obejmuje głosowanie na książki wydane w 2012 r.
Konkurs składa się z 3 etapów.
Etap I – do dnia 15 lutego 2013 r.  – publiczne zgłaszanie propozycji konkursowych.
Etap II – do dnia 20 lutego 2013 r. – władze PTG (Zarząd w konsultacji z Radą Naukową) wyłania dziesięć nominacji konkursowych.
Etap III – FINAŁ – do dnia 10 marca 2013 r. przesyłanie ankiet konkursowych z listą dziesięciu nominowanych książek do wszystkich członków Rady Naukowej PTG, a także do badaczy spoza PTG, specjalizujących się w tematyce międzynarodowej, posiadających stopień naukowy co najmniej doktora. Każdy z ankietowanych może głosować wyłącznie na jedną książkę. Publiczne ogłoszenie laureata odbędzie się 12 marca 2013 r. Nagrody w Konkursie będą wręczane podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej – V Zjazd Geopolityków Polskich (12-13.04.2013).
Nagroda w Konkursie ma charakter honorowy. W jej skład wchodzi statuetka, dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Obecnie prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie do 15 lutego br. swoich propozycji na najlepszą geopolityczna książkę wydaną w roku 2012  w postaci wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej
 
(w temacie maila proszę wpisać: „Konkurs 2012”).
 
Spośród wszystkich głosujących w I etapie rozlosujemy dwie nagrody książkowe. 
 
Szczegółowy REGULAMIN KONKURSU

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *