„Jedwabny wiatr”

Chodzi m.in. o budowę transgranicznej linii kolei wielkich prędkości, wprowadzenie jednolitej taryfy na tranzyt towarów, uproszczenie procedur celnych i granicznych oraz skrócenie czasu podróży między państwami uczestniczącymi w projekcie „Jedwabny Wiatr”, realizowanym w ramach programu Korytarza Transportowego Europa-Kaukaz-Azja (TRACECA).

TRACECA to program współpracy międzynarodowej w dziedzinie transportu pomiędzy UE a krajami partnerskimi – Azerbejdżanem, Bułgarią, Gruzją, Kazachstanem, Kirgistanem, Armenią, Mołdawią, Rumunią, Tadżykistanem, Turcją, Turkmenistanem i Ukrainą. Wg słabo tylko zawoalowanych założeń miała ty być wizja alternatywnej infrastruktury omijającej Rosję i tworzącej most komunikacyjny w stronę Chin.

Jak dotąd na różnym etapie zaawansowania/planowania są m.in. wspólne projekty drogowe: Baku – Tbilisi – Batumi – Trapezunt, Kyzyłorda – Szykment – Ałma-Ata – Қорғас (1478 km), Kordai – Biszkek – Duszanbe – Panji Poyon – Puli Khumri (1772 km). Mają one m.in. komunikować Kazachstan z Europą oraz Tadżykistan z Afganistanem. Jubileuszowe, 10 spotkanie Międzynarodowej Komisji TRACECA w Duszanbe, zorganizowane dzięki wsparciu ONZ i OBWE miało jednak głównie charakter polityczny, a nie stricte infrastrukturalno-ekonomiczny. W Moskwie odebrano je jednoznacznie jako jeszcze jedną próbę odbudowy pierścienia okrążenia wokół Federacji. Z drugiej jednak strony projekty te będą trudne do realizacji bez zaangażowania m.in. funduszy chińskich i rosyjskich. Zamiast więc izolacji Rosji – docelowo mogłyby raczej doprowadzić do utrwalenia jej obecności w Azji Środkowej, a zwłaszcza do silniejszej integracji tego regionu. Ta zaś sama w sobie służy raczej wzmacnianiu wizji eurazjatyckiej, niż wciąganiu tutejszych państw w orbitę wpływów Zachodu.

Konrad Rękas

Zapraszam też na Geopolityka.org

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *