Jobbik: nowy rząd Ukrainy jest szowinistyczny i nieprawowity

Jobbik żąda, by rząd węgierski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęły środki dla ochrony węgierskiej mniejszości etnicznej w Obwodzie Zakarpackim. Jobbik twierdzi również, że Zachód posługuje się obecną, przypominającą Zimną Wojnę sytuacją, do rozciągnięcia swojej strefy wpływów na Wschód.

Jobbik spogląda z ubolewaniem na kryzys ukraiński, ale partia potępia również pełne hipokryzji zachowanie i polityczne manipulacje sił atlantyckich. Korupcja rządu Janukowycza i zła polityka prowadzona przez Partię Regionów z pewnością odegrały rolę w wybuchu rewolucji, ale finansowe, polityczne i wywiadowcze machinacje i prowokacje Zachodu w były za to odpowiedzialne w równym stopniu.

Márton Gyöngyösi mówi, że Zachód postępuje w sposób pełen hipokryzji, przedstawiając Rosję, która powstrzymywała się od działania pomimo swoich obaw o sytuację rosyjskiej mniejszości na Ukrainie, jako głównego winowajcę, podczas gdy pierwszą decyzją cieszącego się poparciem Zachodu ukraińskiego rządu było zniesienie ustawy językowej, co dało przedsmak przyszłej szowinistycznej polityki ukraińskiej.

Jobbik uznaje tymczasowy rząd Ukrainy za nieprawowity. Márton Gyöngyösi powiedział, że obecna sytuacja jest kolejnym aktem pomarańczowej rewolucji 2004 roku, kolejnym etapem geopolitycznej walki pomiędzy osią Waszyngton-Bruksela a Rosją.

Zachód pragnie rozszerzenia swojej strefy wpływów na Wschód, by rozciągnęła się ona poza Europę Środkowo-Wschodnią, którą już kupili i wyeksploatowali – stwierdził Márton Gyöngyösi. Dodał, że pobór do wojska w Obwodzie Zakarpackim musi zostać zatrzymany, zaś prawa mniejszości zapewnione, skoro Ukraina nie jest w stanie zagwarantować ich sama. Musi zostać również zagwarantowana pełna autonomia etnicznych mniejszości węgierskiej i rusińskiej – dodał.

Jobbik wzywa rząd węgierski by porzucił przyjmowaną od 25 lat postawę podporządkowania Zachodowi i bronił praw mniejszości, koncentrując się na interesach narodowych.

(z języka angielskiego tłumaczył: Ronald Lasecki)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *