Justyna Szumniak-Samolej, „Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej”

Justyna Szumniak-Samolej, Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013, ss. 355

Pomimo istnienia w dyskursie naukowym bardzo silnych postulatów dotyczących etycznego kształtowania relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rzadko mówi się o ich wprowadzaniu do sfery praktycznej. Jeszcze rzadziej pokazuje się możliwości – szanse i zagrożenia – komunikowania w gospodarce sieciowej. Ogromnym sukcesem i krokiem milowym w tym obszarze jest obszerna monografia naukowa autorstwa Justyny Szumniak-Samolej pod tytułem „Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej”. Jak żadna inna spośród książek, które dotychczas ukazały się na światowym rynku wydawniczym, pokazuje aktualne wyzwania – problemy i możliwe ścieżki ich rozwiązywania, przed którymi mimowolnie staje dzisiaj tak naprawdę każdy z nas.

            Warto na samym początku wyraźnie podkreślić, że wiele publikacji dotyczących biznesu w ciągu kilku ostatnich lat błyskawicznie i ostatecznie się zdezaktualizowało. Ich zasadniczą słabością było wszakże niedostrzeganie aspektu sieciowości społeczeństwa i gospodarki. Justynę Szumniak-Samolej z kolei odznacza doskonała znajomość – z jednej strony najnowszych koncepcji teoretycznych powstałych na gruncie nauki o zarządzaniu i socjologii, a dotyczących relacji przedsiębiorstw z innymi podmiotami, zwłaszcza interesariuszami, a z drugiej – pełne zrozumienie dla procesów globalizacji. Dzięki temu potrafi odnaleźć zastosowanie dla teorii, które mają faktyczną szansę przyczynienia się do prowadzenia biznesu. Nie dość, że autorka zmyślnie sytuuje koncepcje w sferze empirii, świetnie pokazuje konsekwencje ich wprowadzenia. Zdaje sobie sprawę z potencjalnych korzyści i zagrożeń. Daje zatem przedsiębiorcom gotowym na prowadzenie satysfakcjonującego oraz odpowiedzialnego biznesu gotowe do użycia narzędzia. Atest przypisany im przez autorkę wiele w tym przypadku znaczy.

            Nowość i świeżość rozwiązań zaprezentowanych na kartach monografii jest niewątpliwie inspirująca dla przedsiębiorstw, które poszukują możliwości nawiązania z klientami relacji zupełnie odmiennego, aniżeli dotąd typu. Justyna Szumniak-Samolej pokazuje sposoby płynnej zmiany systemu działania. Dowodzi, że przeorientowanie się na myślenie zgodne z „logiką sieciową” jest wymagające, ale jednocześnie daje najszerszy zakres działania. Taki, jaki dotychczas nie był możliwy. Autorka świetnie zadbała o to, aby zobrazować czytelnikowi te kwestie. Mianowicie przedstawiła pogłębione intelektualnie opisy przypadków: kontroli i nacisku społecznego za pośrednictwem nowych mediów (m.in. Coca-Cola – The Zero Movement, Dove – Campaign for Real Beauty, Greenpeace kontra Nestle – Nestle Killer), komunikowania działań CSR (m.in. McDonald’s otwarty na raportowanie), interaktywnego raportowania (SAP), aktywizowania interesariuszy do współpracy przy działaniach z zakresu CSR (m.in. Wolontariat Pracowniczy – Nike We, IBM – World Community Grid), opracowywania innowacji CSR (m.in. My Starbucks Idea, GreenXchange), użytkowania Web 2.0 w przedsiębiorstwach, których model biznesowy jest oparty na zasadach CSR (np. The Timberland Company, Innocent). Przykłady te pozwalają z kolei pojąć siłę narzędzia, które nie musi być kosztowne w zastosowaniu, a może przynieść rezultaty przekraczające najśmielsze oczekiwania przedsiębiorców. Ta publikacja może stać się lekturą obowiązkową dla rodzimych przedsiębiorców poszukujących odpowiedzi na pytanie o źródło sukcesów wielkich międzynarodowych korporacji i dróg uniknięcia druzgocącej porażki w świecie biznesu.

            Trzeba jednak również zauważyć, że książka ta sprawdzi się nie tylko jako rzetelny i funkcjonalny poradnik dla praktyków CSR. Stanowi ona wszakże również istotny wkład w rozwój refleksji naukowej nad CSR. Teoretyków z pewnością zainteresują analizy skutków zmian technologicznych, społecznych i – co najbardziej ciekawe – kulturowych spowodowanych rozwojem i rozprzestrzenianiem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla procesów zarządzania organizacjami, zwłaszcza dla koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Tu warto podkreślić, ze jest to jedna z nielicznych publikacji naukowych, gdzie dokonano specyfikacji nowych mediów. To wszystko czyni ją najbardziej aktualną i uwzględniającą najważniejsze teorie w zakresie CSR.

            Książkę Justyny Szumniak-Samolej pod tytułem „Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej” bez cienia wahania gorąco poleca się zarówno teoretykom, jak i praktykom CSR. Jej zasadnicza wartość tkwi w tym, iż stanowi owoc zrozumienia dla specyfiki współczesnego świata. Autorka ma wszakże świadomość potrzeb, wyzwań, szans, zagrożeń kształtowania odpowiedzialnego biznesu w dzisiejszym kontekście. Wie jak rozwiązywać towarzyszące temu problemy i jest w stanie z powodzeniem nauczyć tego czytelnika. Jest w  stanie pomóc uniknąć rozczarowań płynących z nietrafnych decyzji w zakresie polityki własnej organizacji. Warto więc z tej okazji skorzystać, sięgając po tę wartościową lekturę.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Poltext: http://www.poltext.pl/b1461-Odpowiedzialny-biznes-w-gospodarce-sieciowej.htm

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *