Kabaret

"Tylko świnie siedzą w kinie. Potrzeba walki cywilnej

Medialna nagonka na Jarosława Kaczyńskiego, mająca ugruntować jego fałszywy obraz wśród wyborców, jest działaniem jaskrawo antydemokratycznym.

(…)

Osobiście jestem zwolennikiem powrotu do wybranych metod walki cywilnej, która podczas okupacji zabezpieczała Polaków przed wpływami niemieckiej propagandy. Roboczo, na podstawie historycznego wzoru, formułuję zasady:

1. Bojkot wszelkich działań zmierzających do osłabienia ducha w społeczeństwie, szczególnie prób pomniejszenia rangi katastrofy smoleńskiej i pamięci bohaterów, którzy 10 kwietnia 2010 roku polegli za ojczyznę.

2. Bojkot stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, czasopism i dzienników jednostronnie i niezgodnie z rzeczywistością przedstawiających polskie życie publiczne, prowadzących nagonkę (…) na Jarosława Kaczyńskiego.

3. Bojkot towarzyski publicystów uczestniczących w tej nagonce.

4. Bojkot wszelkiego rodzaju imprez rozrywkowych i kulturalnych organizowanych przez antydemokratyczne media.

5. Utrzymywanie na najwyższym poziomie poczucia honoru narodowego i solidarności z ludźmi wykluczonymi bądź wyszydzonymi przez media (obrońcy krzyża, mieszkańcy wschodniej Polski, słuchacze Radia Maryja, członkowie NSZZ „Solidarność” i inni)

6. Rozwijanie własnego patriotyzmu (…) i aktywność społeczna: promowanie postaw patriotycznych w środowisku rodzinnym, miejscu pracy, szkole (nauczyciele), internecie (autorzy blogów, uczestnicy portali społecznościowych).

7. Udzielanie pomocy ofiarom medialnego monopolu: osobom dyskredytowanym w artykułach z powodów ideologicznych, zwalnianym z pracy (…), podawanym do sądu, szykanowanym za poglądy.

Ponieważ nie mamy struktur umożliwiających zorganizowanie zbiorowego oporu, zaczynam od siebie".

Aby było jeszcze dowcipniej do grona bojkotowanych "zdrajców sprawy polskiej" osłabiających ducha narodowego i urągających "bohaterom" zaliczony został ostatnio przez p. Wencla naczelny Rzeczpospolitej – Paweł Lisicki.

Tak oto rewolucyjno-mesjanistyczna sekta doczekała się swoich radykałów – swoich jakobinów i anabaptystów.

Tadeusz Matuszkiewicz

[aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Kabaret”

  1. To 10 kwietnia 2010 roku jacyś BOHATEROWIE POLEGLI ZA OJCZYZNĘ? Czyżbym przeoczył jakieś tak ważne wydarzenie?

  2. Jeżeli uda się im przeprowadzić akcję, że katolicy to szury myślące jak W. Wencel, to w krótkim czasie wyprzedzimy kraje Europy Zachodniej w laicyzacji. Jak uda im się wmówić ludziom, że być Polakiem, to być takim szurem, to narodowość śląską zacznie deklarować 90 % ludzi mieszkających między Bugiem a Odrą. Może się zdarzyć nawet tak, że najmniejszy odsetek narodowości śląskiej będzie na samym Śląsku. Na zakończenie mogę powiedzieć, że W. Wencel może nie wzywać do niepodawania mi ręki, bo ja jemu też wcale nie zamierzam podawać. Ci zaczadziali PiS-owcy naprawdę wyobrażają sobie, że podawanie im ręki to jakiś zaszczyt.

  3. „2. Bojkot stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, czasopism i dzienników jednostronnie i niezgodnie z rzeczywistością przedstawiających polskie życie publiczne, prowadzących nagonkę”…np. na Pana Libickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *