Wielomski: Przedwojenna Czechosłowacja a wolnomularska idea “czechosłowakizmu”

Czechosłowacja czy Czecho-Słowacja? Czyli o międzywojennej nieudolnej próbie połączenia wolnomularskiego kosmopolityzmu z czeskim nacjonalizmem, o czeskim neo-husytyzmie i o dyskryminacji katolików słowackich i, w konsekwencji, o nieuniknionym rozpadzie tego państwa. Rozmowa koncentruje się wokół postaci Tomasa Masaryka i jego światopoglądu religijno-politycznego.

Wielomski: Admirał Miklos Horthy i Węgry w okresie międzywojennym

Wykład poświęcony Węgrom. Omówione zostały rządy regenta Miklosa Horty’ego, niesprawiedliwe potraktowanie Węgier w traktacie z Trianon, węgierski rewizjonizm granic w okresie międzywojennym, problem “regencji” i niedopuszczenia do władzy Habsburgów, zaangażowanie Węgier w II wojnie światowej, system polityczny w okresie rządów Horthy’ego.

Adam Wielomski: Liberalizm i jego szatańska istota

“Czując herezję” – od tych słów zaczął swoją rozprawę na temat liberalizmu katolickiego francuski tradycjonalista Louis Veuillot. W dzisiejszej rozmowie pochylamy się nad liberalizmem, jego historyczną genezą, głównymi celami. Przede wszystkim zastanawiamy się czy liberalna teoria wolności jest celem samym w sobie, czy tylko środkiem do wyższych etycznych lub moralnych celów?