Konserwatyzm.pl został patronem medialnym ksiązki „Diagonostyka pedagogiczna” Ewy Wysockiej

Szanowni Czytelnicy,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że portal www.konserwatyzm.pl został patronem medialnym książki „Diagnostyka pedagogiczna” autorstwa Ewy Wysockiej.

Książkę opublikuje Oficyna Wydawnicza „Impuls”: http://impulsoficyna.com.pl/zapowiedzi/diagnostyka-pedagogiczna,1469.html

Książka Ewy Wysockiej to upomnienie o nabywanie jak najwyższych standardów profesjonalizmu w pracy pedagoga i nauczyciela. Jest to pierwsza tego typu rozprawa w naszym kraju, która prezentuje podstawy teoretyczno-metodologiczne procesu diagnozy pedagogicznej w tak szerokim, kompleksowym i systematycznym ujęciu.Dla nauk jest najlepszym przykładem interdyscyplinarnego podejścia do diagnostyki pedagogicznej, która powinna sprzyjać odrębnemu kształceniu specjalistów wspomagających pedagogów w ich służbie. […] Gorąco polecam tę książkę nie tylko studentom czy profesjonalistom w zakresie pedagogiki, ale i innych nauk humanistycznych i społecznych, gdyż mogą czerpać z tego źródła wiedzę, która znajduje szerokie zastosowanie w każdej profesji społecznej.

 

                                                                                             Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego 

 

Pani Ewa Wysocka napisała kolejną książkę, która ma szanse zająć, jak niektóre inne jej dzieła, trwałe miejsce w literaturze pedagogicznej. Ta praca jednak przebija tamte kompletnością przedmiotowej problematyki i wyjątkową erudycyjnością. Jeśli szukamy pełnego akademickiego wykładu dotyczącego teorii diagnozy, to nie znajdziemy lepszej publikacji. Książka ta idealnie nadaje się do kształcenia zawodowych diagnostów w dziedzinie psychologii, wychowania, resocjalizacji. Doskonale nadaje się na specjalistyczne seminaria metodologiczne. […] Autorka jest wysokiej klasy specjalistką. Jest też wysokiej klasy uczoną, osobą powszechnie znaną i uznaną. Jej praca stanie się ważnym wydarzeniem naukowym. Następni autorzy niewiele będą mieli do napisania w dziedzinie diagnostyki i diagnozowania.

                                                                                                             Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

 

Ewa Wysocka – pedagog i psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w problematyce młodzieży, metodologii oraz diagnostyki psychopedagogicznej. Do najważniejszych jej książek należą: Młodzież a religia (2000); Religijność a tolerancja – obszary zależności (2000); Człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy (2007); Diagnoza w resocjalizacji (2008/2009); Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania (2009/2010); „Kim jestem i kim mogę się stać”. Niektóre problemy okresu dorastania związane z wyborem zawodu (2011); Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie (2001; współautor A. Nowak); Diagnoza psychopedagogiczna (2006; współautor E. Jarosz); Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie – zagrożenia rozwojowe i społeczne (redakcja, 2012).

            Członek rad naukowych i wydawniczych czasopism pedagogicznych: „Pedagogika Społeczna” (do 2010 roku), Rocznika Naukowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy „Nauki o Edukacji” oraz Prac Naukowych GWSP w Gliwicach „Pedagogika”. Laureatka Nagrody im. Profesor Ireny Lepalczyk Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za pracę badawczą z pedagogiki społecznej (2010) oraz Nagrody Indywidualnej II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011).

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *