Krzysztof Jackowicz, „Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne”

Krzysztof Jackowicz, Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, ss. 374

            Eksploracja obszaru wiedzy z pogranicza ekonomii, bankowości, finansów i polityki wymaga doskonałej znajomości dorobku dyscyplin naukowych zajmujących się tymi kwestiami oraz kompetencji orientacji w sferze praktyki. Tymi rzadkimi wśród badaczy nauk społecznych umiejętnościami wykazał się profesor Krzysztof Jackowicz w swojej najnowszej monografii pod tytułem „Czynniki polityczce w bankowości. Ujęcie empiryczne”. Jest to wszakże dzieło nowatorskie, oryginalne i niezwykle aktualne. Pozwala pojąć najważniejsze i najbardziej skomplikowane procesy, które właśnie zajmują umysły zarówno opinii publicznej, jak i głównych ośrodków decyzyjnych na świecie. Pokazuje specyfikę przenikania się świata finansów ze światem polityki. Uświadamia niejednorodność i złożoność mechanizmów rządzących współczesną, polityczno-gospodarczą sceną międzynarodową. To właściwie jedyny tego typu podręcznik na rynku wydawniczym, który umożliwia zrozumienie rzeczywistości gospodarczej, w którą czytelnik również – niezależnie od własnej woli – jest obecnie uwikłany.

            Warto, abyśmy docenili, że książka ta nie jest podobna do innych tego typu, których autorzy formułują mgliste prognozy, piszą – na bazie kilku przykładów – co im się wydaje, twierdząc, iż to trafne i rzetelne diagnozy. Przede wszystkim jest to zasługą imponującego warsztatu badawczego, analitycznego, naukowego i pisarskiego ekonomisty. Co więcej, ma ona wszakże charakter interdyscyplinarny i jest pełna wymagających ujęć komparatystycznych. Krzysztof Jackiewicz bardzo dobrze poradził sobie ze sprostaniem temu wyzwaniu. Reprezentuje w przedstawionym wykładzie dojrzałe i naukowe podejście do badań – teoretycznych i empirycznych współczesnego świata. Sprawnie analizuje i porównuje przykłady. Korzysta z wyrafinowanych metod, technik i narzędzi badawczych różnych dyscyplin. Tworzy także własne, które bez wątpienia posłużą kolejnym pokoleniom naukowców i ekonomistów.

            Krzysztof Jackiewicz, w każdym rozdziale dowodzi, że świetnie zna światową literaturę przedmiotu, do której celnie się odwołuje weryfikując swoje autorskie i innowacyjne hipotezy. W związku z powyższym swobodnie i skutecznie operuje koncepcjami z zakresu nowoczesnej teorii finansów oraz politologii. Odznacza go ostrożność w obszarze stwierdzania zależności czy określania tendencji. Dzięki temu prezentuje faktycznie naukowo rzetelny obraz zależności, funkcjonowania, stabilności, akcydentalności fenomenów z pogranicza polityki i bankowości.

            W książce tej został naprawdę wyczerpująco i szczegółowo opisany cykl wyborczy i powiązania polityczne banków. Wspomniane aspekty gry politycznej są nazbyt często bagatelizowane zwłaszcza w pracach socjologów oraz politologów. Wynika to zazwyczaj z nieznajomości specyfiki polityki gospodarczej oraz nieumiejętności spoglądania na zależności wynikające ze ścierania się zjawisk z różnych dziedzin życia społecznego. Krzysztof Jackowicz w sposób przejrzysty i zrozumiały – nawet dla laika w tym obszarze – wyjaśnił na czym polega i jak można zmierzyć wpływ czynników politycznych na funkcjonowanie banków i osiągane przez nie rezultaty finansowe. Na postawie zgromadzonego materiału empirycznego przekonująco wykazał też, że oddziaływanie powiązań politycznych jest niezależne od struktury własności banków, co jest sprzeczne z utrwalonymi społecznie stereotypami. Wyeksponował także przejawy tego oddziaływania w sferze: przyciągania depozytów, alokacji kredytu, transformacji ryzyka, wypracowanych wyników finansowych. Rezultaty swoich badań rzetelnie oraz przede wszystkim zrozumiale opisał i zobrazował w czytelnych formach graficznych. Ogromną wartością zaprezentowanego, szerokiego spojrzenia uwzględniającego różne konteksty działań, stanowi fakt, iż dzięki pojęciu zależności i specyfiki opisanych procesów czytelnik będzie w stanie skuteczniej poruszać się na rynku finansowym. Dowie się wszakże bezpośrednio przed, po i w trakcie jakich wydarzeń politycznych lepiej nie podejmować określonego typu działań, a kiedy dobrze jest wziąć kredyt czy zainwestować pieniądze. Szczególnie ciekawe i przydatne w życiu mogą okazać się także rozdziały pokazujące możliwości minimalizacji ryzyka.

            Książkę Krzysztofa Jackowicza  pod tytułem „Czynniki polityczce w bankowości. Ujęcie empiryczne” gorąco poleca się wszystkim czytelnikom planującym podjąć decyzję, której przedmiotem są środki finansowe. Uświadamia ona wszakże zawiłość i uzależnienie trafności oraz skuteczności decyzji od w pewnym stopniu możliwych do przewidzenia czynników. Burzy mity i stereotypy dotyczące pieniądza i inwestowania. Pokazuje więc w jaki sposób można obniżyć ryzyko straty, a jednocześnie zwiększyć szansę zysku i powodzenia. Poza tym jest to jedyna w swoim rodzaju szansa na dokładne zapoznanie się zależnościami pomiędzy polityką oraz bankowością Dzięki tej monografii wydarzenia, o których dowiadujemy się za sprawą środków masowego przekazu staną się dla nas z pewnością lepiej zrozumiałe. Jest to zatem wartościowa lektura, po którą warto sięgnąć – zwłaszcza przed świętami, w momencie wzmożonych wydatków….

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa POLTEXT: http://www.poltext.pl/b1382-Czynniki_polityczne_w_bankowosci.htm

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *