Krzysztof Lenk, „Krótkie teksty o sztuce projektowania”

Krzysztof Lenk, Krótkie teksty o sztuce projektowania, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, ss. 200

            Krzysztof Lenk – projektant grafik i pedagog – w swej książce pod tytułem „Krótkie teksty o sztuce projektowania”, z wielkim znawstwem i ogromną pasją zdradza tajniki projektowania graficznego. Odpowiada na pytania o używanie oraz rozumienie języka w ramach cieszącej się ostatnimi czasy dużym zainteresowaniem odbiorców – komunikacji wizualnej. Dostarcza tym samym nieocenionych rad nie tylko osobom zajmującym się zawodowo grafiką, ale i także socjologom, politologom, specjalistom w sferze public relations czy marketingu – politycznego, a także komercyjnego. Wszakże operowanie obrazem jest kluczem do sukcesu w ich zakresach. Daje on tym samym spojrzenie na to jak tworzyć oraz odczytywać to, co jest treścią komunikatu wizualnego.

            Autor dowodzi w swej nowatorskiej monografii, że człowiek posiada zakodowany w pamięci obraz świata, który determinuje nasze myślenie oraz uczucia. Uzasadnia tym samym potrzebę nabywania przez projektantów information design  wiedzy z obszarów fizjologii, psychologii, socjologii, percepcji, semiotyki i tak dalej. Zdolności plastyczne nie są wszakże dzisiaj wystarczające do uzyskania sukcesu na bardzo mocno nasyconym globalnym rynku obrazów. Doskonale widoczne jest to na przykładach omówionych przez Krzysztofa Lenka. Zwłaszcza w tych przypadkach, gdzie dokonuje on porównań – dzieł minionych dekad ze współczesnymi. Zawsze konstatuje trafnymi spostrzeżeniami, że na przykład: „Kłopot polega na tym, że przez długie lata dwóch Rzeczypospolitych promowano z pewnym sukcesem plakat nie jako pokupny towar, lecz jako reprezentanta polskiej kultury i odzwierciedlenie polskiego ducha. Jesteśmy więc widziani tak, jak się sami przedstawiamy”. Dzięki temu czytelnik zyskuje przekrojową wiedzę na temat wykorzystywania różnych technik przekazu konkretnych informacji. To niezwykle ciekawe, a jednocześnie funkcjonalne dla praktyki.

            Wartościowe jest także to, że autor mówi wprost o tym, co sprawia, że plastycy nie osiągają sukcesów. Wymienia czynniki, które uwarunkowały współczesną myślową i wizualną tandetę. Dowodzi, że można od nich uciec, a dzięki temu osiągnąć wymarzone rezultaty. Trzeba jednak wcześniej przełamać kilka barier, jakie dość mocno osadziły się w umysłach twórców i są traktowane jako jedyne właściwe rozwiązania czy punkty wyjścia do arcydzieła. Tym charakterystykom i wskazaniom towarzyszą interesujące interpretacje znanych dzieł autorstwa między innymi: Franciszka Starowieyskiego, Józefa Mroszczaka, Leszka Hołdanowicza. Krzysztof Lenk nie tylko skupia się na nich w określonym kontekście, jaki omawia, w danym rozdziale, ale niezwykle bacznie przygląda się ich dziełom w sensie całościowym i usiłuje – owocnie zresztą – wpisać je w pewne paradygmaty. To pasjonująca zabawa dla wielbiciela sztuki. Uwagi te mogą okazać się niezastąpione dla początkujących lub wciąż poszukujących artystów otwartych na nowe wyzwania i dążących do doskonałości twórczej.

            Zachwycający jest rozdział poświęcony projektowaniu czasopism. Krzysztof Lenk dowodzi, jakich wytycznych powinien trzymać się projektant, aby być w swym działaniu udolnym, a jednocześnie nie stracić niczego na oryginalności w swoim dziele. Wskazuje między innymi na czym polega zawarcie porozumienia na linii nadawca – odbiorca, do czego powinna sprowadzać się dramaturgia periodyku i jak uformować warunki czytania. Poza tym autor zwraca również uwagę na cechy osobowe takiego artysty. Wszakże na przykład praca nad czasopismem wymaga współdziałania z ludźmi ambitnymi, spośród których każdy uważa siebie za wielkie indywiduum i ma wysokie poczucie własnej wartości oraz tego, co tworzy. Jak funkcjonować w takim środowisku, w sposób odpowiedni kształtować relacje, niwelować potencjalne konflikty oraz ostatecznie – osiągnąć wyśniony sukces, czytelnik dowie się z tej niesłychanie użytecznej książki. Warto zaznaczyć, że autor nie ograniczył się do wskazówek tylko w tym jednym obszarze, ale co do innych newralgicznych sytuacji w pracy projektanta także słusznie się odniósł. Z pewnością trudno przejść obok tych wskazań obojętnie, jeśli ma się któryś z omówionych problemów. Doświadczenie Krzysztofa Lenka zdaje się w tych wypadkach nieocenioną pomocą.

            Książka autorstwa Krzysztofa Lenka pod tytułem „Krótkie teksty o sztuce projektowania” to ważne i potrzebne dzieło w dobie, w której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez komunikacji wizualnej. Obrazy warunkują nas od najmłodszych lat. Nasuwa się zatem stwierdzenie, że kto posiada obrazy, ten ma społeczną władzę. Jak ją osiągnąć i jak bronić się przez jej wpływem, dowie się czytelnik z gorąco polecanej mu monografii.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria: http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,tytuly,669.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *