Ku faszystowskiej Europie

Od Redakcji: z dzisiejszej perspektywy, poglądy autora na przykład na rolę Niemiec i stopsunki europejsko-rosyjskie są już nieaktualne, podobnie jak odwołania do cywilizacji zachodniej. Pomimo tego, zdecydowaliśmy się zaprezentować naszym Czytelnikom tekst w charakterze dokumentu historycznych postaci myśli paneuropejskiej. Tym samym tekst ma charakter informacyjny. Redakcja portalu www.konserwatyzm.pl nie utożsamia się z poglądami sir Oswalda Mosley’a. (R.L.)

Polecamy inne teksty sir Oswalda Mosleya przetłumaczone przez kol. Tomasz Kosińskiego opublikowane na naszym portalu:

Oswald Mosley i pacyfizm: https://konserwatyzm.pl/artykul/6593/oswald-mosley-i-pacyfizm

Towarzysze walki: https://konserwatyzm.pl/artykul/9797/towarzysze-walki

Europa – naród: https://konserwatyzm.pl/artykul/10030/europa—narod

Możliwe są różne poglądy w odniesieniu do podziału Europy i przywrócenia równowagi sił, jednak trudno o spór w kwestii sytuacji i systemu, które bez wątpienia przyniosły wojnę. Chodzi o rozwiązanie tego problemu, obecnie znów będące aktualną kwestią, czemu poświęcony jest niniejszy artykuł; szukając tego rozwiązania, wrócić musimy do podstawowej koncepcji unii europejskiej, która poruszała wojenne pokolenie 1918 roku, i została udaremniona przez wypaczenie Ligi Narodów dla celu dokładnie przeciwnego temu jakiemu miała służyć. Rozważania niniejsze zatem rozpocznie badanie czynników dzielących poszczególne narody, w szczególności czynników utrudniających pokojowe i przyjazne relacje pomiędzy Wielką Brytanią a innymi wielkimi narodami.

Doszedłszy do elementu w postaci możliwej współpracy między Wielką Brytanią a innymi narodami, przejdźmy do ogólnej idei unii europejskiej zbudowanej na mocnym fundamencie sprawiedliwości i faktów ekonomicznych. Nasze myśli pójdą naturalnie śladem poprzedniej katastrofy i będą dążyć do pokazania na każdym etapie, jak fatum przeszłości można przezwyciężyć w ramach systemu przyszłości. Dążąc zatem do zbudowania systemu unii europejskiej, zacząć powinniśmy, naturalnie, od Niemiec.

W rzeczywistości, jedyną polityką mogącą logicznie wywołać kolejną eksplozję na zachodnich granicach Niemiec jest odrzucenie ich prawa do ekspansji; nie tylko na ich wschodnich granicach ale również ich ograniczonych ale potrzebnych i naturalnych ambicji kolonialnych. Polityka finansowo-demokratyczna nie mogłaby być bardziej perfekcyjnie nastawiona na wywołanie tego wybuchu, niż jest w swych podwójnych standardach, odmawiając Niemcom kolonialnych rynków zbytu i opasując je od wschodu przez wzmacnianie sojuszu demokratyczno-sowieckiego.

Rozwiązaniem które tu proponujemy nie jest jednak rozbicie Rosji; nie tylko dlatego, że najważniejszym interesem Europy i najważniejszym celem polityki brytyjskiej powinno być utrzymanie pokoju, ale również dlatego że rozwiązanie zarówno ekonomicznych jak i politycznych problemów Europy możliwe jest wedle już wskazanych kierunków, bez żadnych wrogich kroków wobec Rosji. Chciałem tu raczej zasugerować, że Rosji powinno się powiedzieć by pilnowała swojego interesu i pozostawiła Europę i cywilizację zachodnią samym sobie, by rozstrzygały one o swoich własnych sprawach. Nie szukamy wojny ani konfliktu z żadnym narodem, mówimy jednak do Rosji: „Ręce precz od Europy i wracajcie na Wschód, gdzie przynależycie!”.

Tymczasem, faszystowska Europa, pragnąc jedynie pokoju, urzeczywistnić może zasadę zbiorowego bezpieczeństwa poprzez nową wspólnotę ducha w obliczu wspólnego dla Europy i dla imperium brytyjskiego zagrożenia, stwarzanego nieustannym i intrygami Sowietów, chcących zyskać na czasie poprzez negocjacje i dyplomację, dla zniszczenia zachodniej cywilizacji, na początku dzieląc rozwinięte narody Europy, następnie zaś sprawiając by rzuciły się sobie nawzajem do gardeł w awanturach nie mających ani materialnej ani duchowej podstawy.

System demokracji finansowej rozpada się, by zawalić się w skali światowej, uderzając i pozbawiając świadomości ludy poszukujące alternatywy która reprezentowałaby pokój i bezpieczeństwo. Alternatywa stwarzana przez nowoczesny Ruch wyrasta z twardym granitowym realizmem ponad chaos współczesnej polityki, nie tylko na podobieństwo skały na której ludzkość może budować od nowa, ale też jako koncepcja oświetlona najwyższym ideałem narodowego i światowego obywatelstwa które dotychczas poruszały duszę człowieka. Realizm nowego wyznania wiary budowany jest na fundamentalnym fakcie ekonomicznego kompromisu i sprawiedliwości dla poszczególnych narodów bez których wszystko inne jest daremne. Rozpoznaje fakt, że europejskie przywództwo spoczywać musi w rękach wielkich mocarstw, konkretnie zaś, że Czterostronny Blok narodów faszystowskich zagwarantować będzie w stanie nie tylko pokój w Europie ale także pokój na świecie, gdyż ich polityki będą zjednoczone na gruncie dających się zjednoczyć zasad. Sam materializm jednak nie wystarczy, i ponad podstawowym faktem istniejącej wspólnoty interesów, uniwersalizm faszyzmu i narodowego socjalizmu wznosi majestatyczny gmach nowej idei światowej, prowadzącej umysł i ducha ludzkiego z ognistą siłą nowej religii. Stary świat temu nie przeszkodzi; zatem pokój stanie się udziałem wszystkich ziem Starego Świata, zaś Brytania dzięki swej sile materialnej i potencjałowi przewodnictwa moralnego staje się podstawową areną walki starego i nowego która zadecyduje o przeznaczeniu cywilizacji białego człowieka. Przeznaczenie nakłada na nas ogromną odpowiedzialność. Walczymy nie tylko o zachowanie ziemi którą kochamy, walczymy także o pokój dla ludzkości.

Oswald Mosley

(fragment pochodzi z wydanej w 1936 r. pracy Oswalda Mosley’a The World Alternative; tłumaczenie z języka angielskiego: Ronald Lasecki)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *