List do Tomasza Lisa w sprawie „obrzydliwej grafiki na okładce”

Rzeszów, 25 lutego 2013 roku

Pan
Tomasz Lis
Redaktor Naczelny
Newsweek Polska

Dziewiąty tegoroczny numer tygodnika Newsweek Polska został wydany pod tytułem: „Polski Kościół kryje pedofilię”. Obrzydliwa grafika na okładce w seksualny podtekst wpisuje różaniec. Dla polskich katolików, którzy na różańcu się modlą, wkładających od pokoleń różaniec do trumny w ręce naszych zmarłych, już samo to musi oznaczać wyraz ataku i próby znieważenia tego, co dla nas najistotniejsze.

Niestety, nie są to pierwsze takie działa podejmowane przez Newsweek Polska. Apelujemy o ich zaprzestanie. Materiał wewnątrz pisma, opisujący jakieś jednostkowe, nieudowodnione przypadki rzekomych zachowań seksualnych kapłanów, nie daje podstaw do twierdzeń, iż „polski Kościół kryje pedofilię”. Kościół to wszyscy katolicy. Gdy pismo Pana Redaktora twierdzi, że „polski Kościół kryje pedofilię”, to zarzut ten stawiany jest nam wszystkim.

Wraz z eskalacją tego rodzaju publikacji coraz bardziej uzasadnionym wydaje się pogląd, iż ich tendencyjność nie ma charakteru przypadkowego. Chodzi o celowe naruszanie dóbr osobistych katolików, sianie nienawiści przeciw nim. O ile takie działania nadal będą miały miejsce, poczujemy się zmuszeni do podjęcia stosownych środków przewidzianych w prawie państwowym, dla ochrony dobrego imienia i powstrzymania przed nawoływaniem do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Jeżeli Pan Redaktor jest katolikiem, to użyjemy również procedur przewidzianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego w przypadku znieważania Kościoła, wywoływania nienawiści i pogardy.

Wzywamy do opamiętania i skupienia się na działalności, do której powołane są media. Nie jest korzystaniem z wolności słowa epatowanie kontrowersyjnymi tezami, dokonywanie uogólnień na podstawie jednostkowych i to na dodatek nieudowodnionych przypadków.

Kazimierz Jaworski
Senator RP
Koordynator „STOP LAICYZACJI”

Kazimierz Kryla
Prezes Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Paweł Kurasz
Prezes Zarządu Diecezjalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Jarosław Młodecki
Prezes Zarządu Diecezjalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

Jacek Kotula
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Troski
o Media „ŚWIADECTWO”

Tomasz Kloc
Zakon Rycerzy Kolumba – Rzeszów

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “List do Tomasza Lisa w sprawie „obrzydliwej grafiki na okładce””

  1. „…Chodzi o celowe naruszanie dóbr osobistych katolików, sianie nienawiści przeciw nim. O ile takie działania nadal będą miały miejsce, poczujemy się zmuszeni do podjęcia stosownych środków przewidzianych w prawie państwowym, dla ochrony dobrego imienia i powstrzymania przed nawoływaniem do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. …” – nasze tzw. „dobra osobiste” to tzw. „mały pikuś”. Należy argumentować w tej i podobnych sprawach tak, jak Krzyżak w sprawie przeciwko Zbyszkowi z Bogdańca, że gdyby to chodziło tylko o nas, to z radością wybaczylibyśmy, ale tu chodzi o honor Pana Boga i Jego Najświętszej Matki, a takich zniewag nie jesteśmy w mocy puścić płazem. N.b podobnie argumentują prawosławni i muzułmanie. Nie stosujmy, na Boga, argumentacji i języka naszych wrogów! Nie mamy własnego języka?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *