Lubelska młodzież przeciw Banderze

Młodzi radni potępili ludobójstwo jakiego na Polakach dopuściły się bandy UPA i wezwali do budowania dobrosąsiedzkich stosunków na prawdzie historycznej. Na forum MRM odbyła się interesująca i rzeczowa dyskusja. Padały w niej argumenty historyczne i ogólnoludzkie. Przede wszystkim jednak cieszy, że młodzi radni nie bali się odwołać do wartości patriotycznych i poczucia godności narodowej Polaków. – Jako młodzi Polacy nie możemy przejść obojętnie wobec sprawy ważnej, związanej z naszą historią i żywotnymi interesami narodowymi – argumentował wnioskodawca, wiceprzewodniczący MRM Filip Trubalski. Projekt trafił pod obrady „młodej Rady” dzięki zaangażowaniu okręgu lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i jego lubelskiego prezesa dra Rafała Dobrowolskiego.

„Młodzieżowa Rada Miasta Lublin pragnie wyrazić swój głęboki niepokój w związku z decyzją Rady Miasta Łuck, miasta partnerskiego miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2010 przyznającej tytuł honorowego obywatela miasta Stepanowi Banderze.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin jako organizacja skupiająca młode pokolenia nie może przejść obojętnie wobec uchwały miasta partnerskiego Łuck przyznającej tytuł honorowego obywatela miasta Stepanowi Banderze, ponieważ uwłacza ona pamięci ofiar mordów na Kresach Południowo-Wschodnich i Małopolsce Wschodniej oraz jest sprzeczna z ogólnoludzka oceną działalności Stepana Bandery.

Powyższe stanowisko jest wyrazem troski o rozwój dalszych stosunków z miastem partnerskim Łuck. które to powinny być oparte na prawdzie i wzajemnym szacunku, kreującym następne pokolenia oraz i pogląd historyczny uznający fakty historyczne, a odrzucający przemilczenie i zakłamanie.

Historia Ukrainy ukazuje wiele wspaniałych postaci, godnych naśladowania i to właśnie one powinny być wzorcami dla młodzieży Ukraińskiej oraz fundamentami do dalszej współpracy. Uważamy jednocześnie, że trudna przeszłość historyczna nie powinna kłaść się cieniem na budowaniu dalszych sąsiedzkich stosunków i współpracy” – czytamy w uchwale z 6 marca 2012r., przyjętej stosunkiem głosów 38 za, do 4 przeciw i 3 wstrzymujących.

Sceptycznie wobec pomysłu zabrania głosu w tej sprawie radni „dorosłej” Rady Miasta Lublin już zdążyli nazwać uchwałę swoich młodszych kolegów „wykorzystywaniem młodzieży do celów politycznych”. A przecież „takie Rzeczypospolite będą, jak ich młodzieży chowanie!”.

Konrad Rękas

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *