Marek Jeziński (red.), „Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja”

Marek Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 244

            Kolejna prezentowana czytelnikom książka z niezwykle wartościowej serii wydawniczej „Oblicza Mediów”, pod redakcją Marka Jezińskiego zatytułowana „Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja” dotyka kwestii bliskich wszystkim tym, którzy w jakimś stopniu stykają się ze środkami komunikowania masowego oraz zetknęli się – lub zamierzają to zrobić – z systemem edukacji. Autorzy wszak bacznie przyjrzeli się tym, co powinno dzisiaj wzbudzać nasze wątpliwości i powodować ostrożność, dowiedli istnienia pewnych mechanizmów, których istnienie nie zawsze sobie uświadamiamy, co z kolei posiada niebagatelny wpływ na nasze funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Dlaczego? Aby tego się dowiedzieć, warto sięgnąć po świetne teksty zamieszczone na kartach recenzowanego dzieła.

            Docenić należy przede wszystkim to, że punkty widzenia zaprezentowane w publikacji są bardzo zróżnicowane. Oddają inne aspekty oraz oblicza tych samych zjawisk. Odbiorca zyskuje dzięki temu także spojrzenie na realia polskie i zagraniczne, lokalne i globalne. Pozwala to na uchwycenie pewnych cech odróżniających poszczególne fenomeny oraz ich wspólne komponenty. Niezwykle cenna jest próba skonfrontowania realiów znamiennych dla nowych mediów z ethosem społecznym. Otóż na przykład Jerzy Jastrzębski rozpatrzył system wartości, tak zwanych „starych” z „nowymi”. Czytelnikowi na skutek tej refleksji nasuwają się pytania między innymi dotyczące statusu konserwatysty w nowych mediach, jego miejsca w nowym systemie komunikowania oraz preferowanego zestawu wartości, które mogły, lecz nie musiały ulec redefinicji.

            I tak oto autorzy prezentują czytelnikom interesujący przegląd metafor sieci, wyrażają potrzebę nie tylko zdefiniowania, ale i zredefiniowania Internetu. Formułują pewne obawy związane z istnieniem nowego kanonu lektur w internetowych serwisach edukacyjnych – ale czy na pewno edukacyjnych? Zwracają uwagę na to, że nowe media mają znaczącą moc tworzenia nowych środowisk – spójrzmy na przykład na internetowe środowisko konserwatystów. Autor – Krzysztof Abriszewski, jako przykład omawia konsekwencje istnienia USOS-a. Innym obliczem jego funkcjonowania – jest z kolei według Łukasza Afeltowicza to, że USOS wspomaga pracę, a jednocześnie wpływa na reorganizację praktyk społecznych, wzorców działania i procesów poznawczych. Artykuły te pozwalają na spojrzenie na USOS-a nie tylko jak na internetowy indeks, ale na coś znacznie bardziej skomplikowanego oraz posiadającego duże znaczenie dla konstrukcje tożsamości jego użytkowników.

            Ciekawe są zaproponowane studia przypadku – mogą z powodzeniem posłużyć za źródło inspiracji do samodzielnego badania nowych mediów. Nie mniej interesujące są próby syntetycznego ujęcia pewnych zagadnień, takich jak chociażby Internetu pojętego jako zagrożenie dla dzieci i młodzieży.

            Osoby zachłyśnięte postmodernizmem z pewnością docenią przedstawienie mediów publicznych w kontekście postmodernistycznej wizji upadku człowieka czy uwagi na temat strategii sukcesu reklamy postmodernistycznej. Wielbicieli twórczości Agnieszki Holland z kolei zainteresuje tekst poświęcony jej ekipie będącej multimedialną strukturą komunikacyjną. Są one nowatorskie, a przy tym dotykają kwestii ważnych społecznie.

            Książka pod redakcją Marka Jezińskiego, zatytułowana „Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja” odsłania przed czytelnikiem wiele wątków dotąd nie przeanalizowanych w literaturze przedmiotu. Umożliwiają one spojrzenie na lepiej lub słabiej znane aspekty współczesnej rzeczywistości z całkiem nowej perspektywy. Wszystkie teksty zamieszczone na jej kartach są naprawdę na wysokim poziomie merytorycznym, w związku z czym publikację tę bez wahania należy polecić wszystkim tym, którzy chcą poszerzać swą wiedzę w zakresie: nowych mediów, edukacji, cyfryzacji. Bez wątpienia ona w tym doskonale pomoże.

Krzysztof Wróblewski

Książka dostępna na stronie Wydawnictwa Adam Marszałek: http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/3161/nowe_media_w_systemie_kom.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *