Marine Le Pen potępia zaangażowanie V Republiki w Libii i Afganistanie

Seria zabójstw dokonanych na francuskich członkach sil zbrojnych (raczej, na członkach tego, co z francuskich sił zbrojnych jeszcze zostało – sytuacja w armii jest tragiczna, choćby ze względu na brak ochotników) oraz na członkach wspólnoty żydowskiej, które to zabójstwa miały miejsce niedawno na południu Francji wywołała reakcje anty-muzułmańskie w kraju.
       Marine Le Pen, dopuszczona przez system do kandydowania na stanowisko prezydenta V Republiki, potępiła aktualne zaangażowanie Francji w Afganistanie oraz niedawne zaangażowanie w Libii. Jest to ze wszech miar  słuszna postawa polityczna. Zaapelowała ona również  o wprowadzenie kary śmierci i o zdecydowaną walkę z muzułmańskim radykalizmem.
    Śmierć żołnierzy francuskich i  śmierć żydowskich  dzieci oraz ich rabina na południu Francji niechybnie posłuży demoliberałom, w tym lewicowo nastawionej  Marine Le Pen do pracy nad dalszym umocnieniem represyjnego systemu  państwowego i systemu zorganizowanego kłamstwa. Rezultatem zamachów będzie wyłącznie  jeszcze  więcej państwa, czyli, w konsekwencji, jeszcze mniej bezpieczeństwa.Oddanie sprawy bezpieczeństwa ludności w ręce wrogiego reżimu jest zwykłym szaleństwem.
     Jedyną drogą dla zapobieżenia podobnym tragediom jest przywrócenie  powszechnego prawa do noszenia broni, zezwolenie na tworzenie milicji samoobrony sąsiedzkiej, osiedlowej i wspólnotowej, wraz  z prawem do  użycia przemocy aż do pozbawienia życia  włącznie, jeżeli wymaga tego obrona własna i bezpieczeństwo  rodziny lub sąsiadów.
       W USA, w stanie California, istnieją takie współpracujące z policją milicje. Postulat wprowadzenia kary śmierci  w sytuacji demoliberalnej tyranii jest bardzo niebezpieczną grą, gdyż istnieje uzasadniona obawa, że możliwość stosowania kary śmierci mogłaby zostać wykorzystana przez reżim do wyeliminowania ludzi prawicy, jak to już we Francji niejednokrotnie miało miejsce, np. w latach 1944-1952 czy w latach 1960-1963. Poniżej materiały po polsku i po francusku dotyczące zabójstw  w południowej Francji.

http://www.frontnational.com/videos/montauban-reactions-de-marine-le-pen-sur-lci-bfm-tv-et-itele/

http://tvp.info/informacje/swiat/marine-le-pen-oglasza-wojne-z-islamistami/6814810

 (  a . r)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook